Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Bulunduğu yer
  yerimi bilmem, bilmem ne taraftayım. sesimi duymam, ne zamandır araftayım...
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  2,028
  Ruh Halim
  Sarhos

  Standart Yurtdışı Askerlik Tecili

  Yurtdışı Askerlik Tecili

  ERTELEMELER

  Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın ; son yoklama celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince iki yılda bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar (38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.

  İlk erteletme

  Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  Gemi adamları erteleme işlemini yaptırmak için geminin bandırasında bulunduğu bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına başvurabilirler.

  İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımız statüleri devam ediyorsa her iki yılda bir aynı belgelerle birlikte bizzat veya belgelerini posta vasıtasıyla göndererek ertelemelerini 38 yaş sonuna kadar uzatabilirler.

  Altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın ise ertelemelerini 6 ayda/bir yılda bir bizzat konsolosluklara başvurmak suretiyle yeniletmeleri gerekmektedir.

  Oturma veya çalışma izin süreleri iki yıllık erteleme süresinden daha az olanların ertelemeleri; oturma veya çalışma izin sürelerinden hangisi daha uzunsa onu takip eden ilk 31 ekim tarihine kadar yapılır.

  Erteleme döneminde altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlardan erteleme süresinin toplam olarak yarısından fazlasını diğer ülkelerde ise bir takvim yılının (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını fiilen yabancı ülkede geçirmediği anlaşılanların ertelemeleri iptal edilir.

  Erteleme şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların erteleme sebebi ortadan kalkanların veya erteleme hakkından kendi istekleriyle vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilir ve askere sevk edilirler.

  Erteleme işlemini hile ve desise yaparak veya gerçeğe aykırı bilgi beyan ve belgelerle sağladığı ertelemeyi müteakip yabancı ülkede fiilen bulunmadığı veya yurda kesin dönüş yaptığı halde süresi içinde durumlarını bildirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.


  İşçiler İçin Gerekli Belgeler;

  a. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi

  b. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş fiilen çalıştığını gösteren belge

  c. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası veya malûliyet yardımı alanların ilgili makamlardan bu yardımı aldıklarını kanıtlayan belge

  ç. İşsiz veya malûl olduğu halde eşinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların durumlarını gösteren ilgili resmî makamlardan alınan belge

  d. Umuma mahsus pasaport.

  e. İşçi statüsündekiler (a) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz etmek zorundadırlar. Ancak; diğer belgelerden o sıradaki durumunu gösteren belgelerden biri ibraz edilir.

  Yukarıda belgelerin dışında her ülke mevzuatına göre konsolosluklar ilâve belgeler talep edebilirler.

  Altı aylık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar ise (a) (b) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz ederler.
  İşverenler İçin gerekli Belgeler:

  a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi

  b. Bulunduğu yabancı ülkede sorumluluğunda bulunan bir işyerinde işveren olduğunu kanıtlayan belge

  c. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre işyerinin niteliğini belirten belge

  ç. Umuma mahsus pasaport.

  Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler;

  a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi

  b. Bulundukları yabancı ülkelerde bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge

  c. Umuma mahsus pasaport.

  Gemi Adamları İçİn Gerekli Belgeler;

  a. Donatan veya vekili tarafından düzenlenen mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi. (bu belgenin geminin bandırasında bulunduğu bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir.)

  b. Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti. (denizci kütüğü kaydını geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından almaları gerekmektedir.)

  c. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti. (gemi adamı yeterlilik belgesi istenir. Ancak yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmiş ise ayrıca yeterlilik belgesi istenmez.)

  ç. Gemi adamı cüzdanı sureti (yurtdışında kalış sürelerinin hesaplanmasında mutlaka umuma mahsus pasaportla birlikte incelenmesi gerekir.)

  d. Umuma mahsus pasaport.

  Yukarıda belirtilen vatandaşlarımızın yanı sıra altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde yaşayanlar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen özel durumları olan vatandaşlarımızda aynı kanun maddesinden faydalanabilirler.

  a. Oturma veya çalışma izinleri devam ettiği sürece; geçici olarak işsiz kalanlar meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar malûliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanlar

  b. Yabancı ülkede doğan veya kanunî rüşt yaşından önce ebeveyninin yanına giderek oturma veya çalışma iznine sahip olan ancak öğrenciliği nedeniyle çalışmayan öğrenciler

  c. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (resmî öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar. (oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden öğrencilikleri yanında gelir vergisine tâbi olmadan çalışanların ve “part time” çalışanların askerlikleri ertelenmez.)

  ç. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışan ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilenler.

  d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek “aile birleşimi antlaşmaları” kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilir.

  Askerlik işlemleri çalışma izni alıncaya kadar ertelemelerinin yapıldığı yılı takip eden yılın 31 ekim tarihine kadar ertelenir.

  ( örnek : 1977 doğumlu bir yükümlü hakkında nisan 2001 ayında erteleme belgesi düzenlendiğinde erteleme belgesinin 19 ncu hanesindeki erteleme bitim tarihine 31 ekim 2002 yazılır. Bu vatandaşımız hakkında erteleme belgesi aralık 2001 tarihinde düzenlendiği taktirde erteleme bitim tarihi gene 31 ekim 2002 olarak yazılır.) Bunların askerlikleri çalışma izni almalarını müteakip iki yıllık sürelerle ertelenir. (çalışma izni almadan önceki süre dövizle askerlik hizmeti için aranan üç yıllık çalışma süresinden sayılmaz.)

  Müteakİp Erteleme:

  Müteakip ertelemeler için vatandaşlarımızın (erteleme süresinin bittiği yıl içindeki her hangi bir tarihte en geç erteleme süresi bitmeden bir ay önce) yukarıda sayılan belgeleri bizzat veya posta vasıtasıyla konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir.

  6 aylık/ bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar müteakip erteleme işlemi içinde bizzat başvurmak zorundadırlar.

  Ertelemeleri yapılan yükümlüler müteakip erteleme işlemleri sırasında pasaportları değişmiş olsa bile ilk ertelemede ibraz ettikleri pasaportlarını konsolosluklarına ibraz ederler

  1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUN 35/G MADDESİNE GÖNE ALTI AYLIK ERTELEMEYE TABİ ÜLKELER


  01. AZERBAYCAN
  02. BEYAZ RUSYA
  03. BOSNA-HERSEK
  04. ERMENİSTAN
  05. ESTONYA
  06. G.AFRİKA CUMHURİYETİ
  07. GÜRCİSTAN
  08. IRAK
  9. MAKEDONYA
  10. MOLDOVA
  11. ÖZBEKİSTAN
  12. TACİKİSTAN
  13. TÜRKMENİSTAN  1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUN 35/G MADDESİNE GÖRE BİR YILLIK ERTELEMEYE TABİ ÜLKELER

  01. ARNAVUTLUK
  02. BULGARİSTAN
  03. ÇEK CUMHURİYETİ
  04. ÇİN HALK CUMHURİYETİ
  05. HIRVATİSTAN
  06. KAZAKİSTAN
  07. KIRGIZİSTAN
  08. KKTC
  09. KUVEYT
  10. LETONYA
  11. LİTVANYA
  12. MISIR
  13. POLONYA
  14. ROMANYA
  15. RUSYA
  16. SLOVAKYA
  17. SLOVENYA
  18. SURİYE
  19. UKRAYNA
  20. YEMEN


  Hemen Paylaş!


 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556