Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Bulunduğu yer
  yerimi bilmem, bilmem ne taraftayım. sesimi duymam, ne zamandır araftayım...
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  2,028

  Standart Yurtdışı Askerlik Tecili

  Yurtdışı Askerlik Tecili

  ERTELEMELER

  Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın ; son yoklama celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince iki yılda bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar (38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.

  İlk erteletme

  Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  Gemi adamları erteleme işlemini yaptırmak için geminin bandırasında bulunduğu bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına başvurabilirler.

  İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımız statüleri devam ediyorsa her iki yılda bir aynı belgelerle birlikte bizzat veya belgelerini posta vasıtasıyla göndererek ertelemelerini 38 yaş sonuna kadar uzatabilirler.

  Altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın ise ertelemelerini 6 ayda/bir yılda bir bizzat konsolosluklara başvurmak suretiyle yeniletmeleri gerekmektedir.

  Oturma veya çalışma izin süreleri iki yıllık erteleme süresinden daha az olanların ertelemeleri; oturma veya çalışma izin sürelerinden hangisi daha uzunsa onu takip eden ilk 31 ekim tarihine kadar yapılır.

  Erteleme döneminde altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlardan erteleme süresinin toplam olarak yarısından fazlasını diğer ülkelerde ise bir takvim yılının (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını fiilen yabancı ülkede geçirmediği anlaşılanların ertelemeleri iptal edilir.

  Erteleme şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların erteleme sebebi ortadan kalkanların veya erteleme hakkından kendi istekleriyle vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilir ve askere sevk edilirler.

  Erteleme işlemini hile ve desise yaparak veya gerçeğe aykırı bilgi beyan ve belgelerle sağladığı ertelemeyi müteakip yabancı ülkede fiilen bulunmadığı veya yurda kesin dönüş yaptığı halde süresi içinde durumlarını bildirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.


  İşçiler İçin Gerekli Belgeler;

  a. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi

  b. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş fiilen çalıştığını gösteren belge

  c. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası veya malûliyet yardımı alanların ilgili makamlardan bu yardımı aldıklarını kanıtlayan belge

  ç. İşsiz veya malûl olduğu halde eşinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların durumlarını gösteren ilgili resmî makamlardan alınan belge

  d. Umuma mahsus pasaport.

  e. İşçi statüsündekiler (a) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz etmek zorundadırlar. Ancak; diğer belgelerden o sıradaki durumunu gösteren belgelerden biri ibraz edilir.

  Yukarıda belgelerin dışında her ülke mevzuatına göre konsolosluklar ilâve belgeler talep edebilirler.

  Altı aylık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar ise (a) (b) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz ederler.
  İşverenler İçin gerekli Belgeler:

  a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi

  b. Bulunduğu yabancı ülkede sorumluluğunda bulunan bir işyerinde işveren olduğunu kanıtlayan belge

  c. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre işyerinin niteliğini belirten belge

  ç. Umuma mahsus pasaport.

  Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler;

  a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi

  b. Bulundukları yabancı ülkelerde bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge

  c. Umuma mahsus pasaport.

  Gemi Adamları İçİn Gerekli Belgeler;

  a. Donatan veya vekili tarafından düzenlenen mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi. (bu belgenin geminin bandırasında bulunduğu bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir.)

  b. Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti. (denizci kütüğü kaydını geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından almaları gerekmektedir.)

  c. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti. (gemi adamı yeterlilik belgesi istenir. Ancak yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmiş ise ayrıca yeterlilik belgesi istenmez.)

  ç. Gemi adamı cüzdanı sureti (yurtdışında kalış sürelerinin hesaplanmasında mutlaka umuma mahsus pasaportla birlikte incelenmesi gerekir.)

  d. Umuma mahsus pasaport.

  Yukarıda belirtilen vatandaşlarımızın yanı sıra altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde yaşayanlar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen özel durumları olan vatandaşlarımızda aynı kanun maddesinden faydalanabilirler.

  a. Oturma veya çalışma izinleri devam ettiği sürece; geçici olarak işsiz kalanlar meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar malûliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanlar

  b. Yabancı ülkede doğan veya kanunî rüşt yaşından önce ebeveyninin yanına giderek oturma veya çalışma iznine sahip olan ancak öğrenciliği nedeniyle çalışmayan öğrenciler

  c. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (resmî öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar. (oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden öğrencilikleri yanında gelir vergisine tâbi olmadan çalışanların ve “part time” çalışanların askerlikleri ertelenmez.)

  ç. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışan ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilenler.

  d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek “aile birleşimi antlaşmaları” kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilir.

  Askerlik işlemleri çalışma izni alıncaya kadar ertelemelerinin yapıldığı yılı takip eden yılın 31 ekim tarihine kadar ertelenir.

  ( örnek : 1977 doğumlu bir yükümlü hakkında nisan 2001 ayında erteleme belgesi düzenlendiğinde erteleme belgesinin 19 ncu hanesindeki erteleme bitim tarihine 31 ekim 2002 yazılır. Bu vatandaşımız hakkında erteleme belgesi aralık 2001 tarihinde düzenlendiği taktirde erteleme bitim tarihi gene 31 ekim 2002 olarak yazılır.) Bunların askerlikleri çalışma izni almalarını müteakip iki yıllık sürelerle ertelenir. (çalışma izni almadan önceki süre dövizle askerlik hizmeti için aranan üç yıllık çalışma süresinden sayılmaz.)

  Müteakİp Erteleme:

  Müteakip ertelemeler için vatandaşlarımızın (erteleme süresinin bittiği yıl içindeki her hangi bir tarihte en geç erteleme süresi bitmeden bir ay önce) yukarıda sayılan belgeleri bizzat veya posta vasıtasıyla konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir.

  6 aylık/ bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar müteakip erteleme işlemi içinde bizzat başvurmak zorundadırlar.

  Ertelemeleri yapılan yükümlüler müteakip erteleme işlemleri sırasında pasaportları değişmiş olsa bile ilk ertelemede ibraz ettikleri pasaportlarını konsolosluklarına ibraz ederler

  1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUN 35/G MADDESİNE GÖNE ALTI AYLIK ERTELEMEYE TABİ ÜLKELER


  01. AZERBAYCAN
  02. BEYAZ RUSYA
  03. BOSNA-HERSEK
  04. ERMENİSTAN
  05. ESTONYA
  06. G.AFRİKA CUMHURİYETİ
  07. GÜRCİSTAN
  08. IRAK
  9. MAKEDONYA
  10. MOLDOVA
  11. ÖZBEKİSTAN
  12. TACİKİSTAN
  13. TÜRKMENİSTAN  1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUN 35/G MADDESİNE GÖRE BİR YILLIK ERTELEMEYE TABİ ÜLKELER

  01. ARNAVUTLUK
  02. BULGARİSTAN
  03. ÇEK CUMHURİYETİ
  04. ÇİN HALK CUMHURİYETİ
  05. HIRVATİSTAN
  06. KAZAKİSTAN
  07. KIRGIZİSTAN
  08. KKTC
  09. KUVEYT
  10. LETONYA
  11. LİTVANYA
  12. MISIR
  13. POLONYA
  14. ROMANYA
  15. RUSYA
  16. SLOVAKYA
  17. SLOVENYA
  18. SURİYE
  19. UKRAYNA
  20. YEMEN


  Hemen Paylaş!


 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet