Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu
Like Tree1Likes
 • 1 Post By Elais

Konu: Otobiyografi örnekleri

 1. #1
  αdмiиiи мєℓєgi


  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Renklerin içi
  Tecrübe Puanı
  5000
  Mesajlar
  12,162
  Ruh Halim
  Asik(k)

  Standart Otobiyografi örnekleri

  Otobiyografi örnekleri

  Otobiyografi nedir otobiyografi örneği hazır otobiyografiler

  Otobiyografi; Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. Edebiyat sanat siyaset spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.


  Örnek Otobiyografi örnekleri için aşağıdaki linke tıklayınız

  [Misafirler Kayıt Olmadan Linkleri Göremez | Kayıt Olmak için Tıklayın]  Hemen Paylaş!

  tonyukuk likes this.


  Bazen ben kelimeleri değiştiriyorum yazı oluyor bazen kelimeler beni değiştiriyor yazık oluyor


 2. #2

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Yaş
  31
  Tecrübe Puanı
  5000
  Mesajlar
  7,557

  Mesaj Otobiyografi Nedir | Anıdan Farkı | Nasıl yazılır

  İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri okurken veya herhangi bir sebeple onlardan faydalanırken çok dikkatli olmak gerekir

  Şöyle ki otobiyografi yazan eserindeki tercihlerini kendi duygu ve düşüncelerine göre yapabilir yaşadığı hayatın kendince beğenilmeyen yönleri anlatılmamış olabilir çevresini anlatırken şahsi sebeplerle sevmediği kişiler hakkında haksız yargılarda bulunabilir. Bu sebepler dolayısıyla yazılmış otobiyografiler değerlendirilirken belirtilen hususlara dikkat etmek araştırmacıları yanılgılara düşmekten kurtarır


  Otobiyografi ve anının anlatım yapısına geçmeden önce kavramların
  tarihine bir göz atalım. Fransızcadan gelen Memoires
  eski Yunancada "Hypomnema" "Anı Yazısı Kronik veya bir tür
  taıihiyoruın (Lat. commentari)" olarak tanımlanıyor. Bu anı1ar
  diişünürlerin otobiyografı yazılarını da içermektedir. Burada kişilerin
  yaşadık1an tarihi gerçekler anlatmaktadır. Ilk örnegini "Memorabilien
  Xenophons" teşkil eder. "Caesar'ın Yorumlan" başka
  bir örnektir. 14. yy Fransa'sında Joinville'nin "Histoire de 8aint-ı;:
  Louis"si bu türün önemli bir ömegidır. 16. ve 17. yy. da yazılmış
  olan anı1ann konusu toplumsal olaylar bilhassa dini savaşlardır.
  Bunlann büyük bir bölümü otobiyografik olarak y~mıştır.
  "Götz von Berliehingen" adlı şövalyenin özgürlük savaşım anlatan
  otobiyografisi ilk sıralardadır
  Otobiyografi (Autobiographie) Yunanca - Auto= kendi özü anbmına
  gelir. bios= yaşam. graphein= yazmak anlamındadır. Norveçli
  William Taylor Otobiyografi için "Öz yaşam biyografisi" tanımını
  getirmiştir. Taylor'ın yanında Alman Neumann ve Roy
  Pascal bu anlatım yapısı üzerine çalışmalaryürü.tmüşWr
  .Onlann da çalışmalanna büyük örnek teşkil eden eski Roma kilisesi
  rahiplerinden Augustinus'un M.8400'de yazdıgı dini içerikli
  "Confession" adlı Otobiyografisidir. Tann ile şeref mh ve yaşam
  konularında yapılan konuşmalan yansıtır

  Eser yazann dini egitim. konusunda kendi tecrfıbeleIini "Ben"
  ve "kendim" açısından 19. ve 20. yy. otobiyografi yazarları için
  örnek teşkil eden Augustin'in "Itiraflan" için Georg Misch insanın
  kendine bakışının varoluş nedenini bir bütünlük iç~de nasıl yazıldıgına
  en iyi ornek teşkil ettigtni vurgulamıştır.

  Daha sonra 11. ve 12. yüzyıllarda yayqı1anan Otobiyografller
  din zı.damlanna aittir. Teolog Abemd "Historia calamitatum mea~
  rum = History of My Calamities" adlı eserinde Heloise ile olan
  trajik ilişkileri anlatır. Ögrencisi Heinriclı Seuse "Brietbuclı" adı
  altında Alman dilinde ilk otobiyografiyi yaznnştır. Bu dönemde
  yazılanlar biyograft unsurları taşıyan dini yorum ve vizyonlardır.
  16. yüzyılda Goethe'nin Almancaya çevirdigi - Benvenito Cellin1'
  nin ''Yita'' adlı otobiyografisi de bu konuda dikkat çekict bir örnektir.
  Bu tipik. bir Renaissance-Otobiyögrafisi biçimindedir. Petrarca'nın
  otobiyografisiI1i örnek almıŞtır. Gerçek yaşamını
  yaşadıldamıı yansıtarak anlatmıştır. Tıp doktonı Cardano'nun
  . yarattJiP- örnekte kendi yaşamllU hasta-doktor ilişkisiiçinde anla~
  ştır. Bu otobiyografılerde. yazar bir virtiöz kimligt taşır. 17.
  ve 18. yüzyılın en iyi örnekleri J.J. Rousseau'nun "Itiraflan"
  (Confessions) W. Wordsdsworth'ün 'The Pre1ude". Gothe'nin
  "Dichtung und Wahrheit" ayrıca Hume'in "My own ille". Edward
  Gibbon'un "Memoıies of My Life and 'Writing". Chateaibriad'in
  "Memolrs d'Outre Tombe" (Mezar Ötesinden Hatıralar) otobiyorafi
  örnekleri olarak sayı1maktadır. Hepsi de otobiyografi ve anı korrelasyonunu.
  dogrulamaktadır. tleri ~ir yaş döneminde kaleme
  alınmış olan bu eserler öz savunma şikayet ve öz portre piçimindedir.
  Hareket noktası "Ben"dir. "Ben"in iç dünyasından gelen bir
  haberci niteligındedir. Platon'un "Sokmtın Savunması" adlı eserde
  oldugu gıbi. 1789'da yayımlanan Benjamin Frank.lin'in otobiyografisi
  de bunlar arasında sayılabilir


  Sonuç olarak otobiyografi ve anı korelasyonunda:

  1. Yazar anlatıcı ve Protagonist özdeşligi anlatım yapısını belirlemektedir
  Burada gözlemlenen kişi aynı zamanda gözleyen kişidir

  2. Anlatım teknigi olarak retrospektif anlatım benimsenmektedir Anlatım geıiye dönüşlerle gerçekleşir

  3. Anlatılan olayın dokusunu gerçegi somut1aştmin belgesel
  nitelikli mektuplar yakın kişilerin anlattıkları tarihi olaylar.
  bilimsel notlar oluştunır

  4. Zaman senkronik olarak gelişir. Geçmiş "ile şimdi içiçedir.
  Anlatım yapısının belirleyen bu faktörler anlatım boyutu açısından
  kısaca degindigını roman veya tiyatroda karşımıza çıktıgt
  zaman oldukça karmaşık içinde çagnşım ve montaj kompozisyonlarının
  bulundugu bir anlatım sergiler
 3. #3

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Yaş
  31
  Tecrübe Puanı
  5000
  Mesajlar
  7,557

  Mesaj Otobiyografi | Özyaşam Öyküsü

  Oto Biyografi :

  Bazı ünlü kişiler hayattayken kendi hayat hikâyelerini yazmışlardır. Bunlara oto-biyografi (özyaşamöyküsü) denir
  Önceleri biyografiler genellikle kralların büyük din adamlarının ya da olağanüstü kahramanlıklar göstermiş kişilerin hayatıyla sınırlıydı Bunların biyografilerinde genellikle onların gerçek özelliklerinin ve niteliklerinin yanında efsanevî menkıbevî özellikleri de vurgulanırdı. Kahramanların yüceltilmiş kişilikleri o topluma bir özgüven aşılıyor ayrıca model kişilikleri sunularak onlar gibi olunması salık veriliyor ve bazı hikmetli davranışlarıyla da ibretli dersler verilmesi amaçlanıyordu
  Örneğin Tanzimattan önce klâsik Türk edebiyatında yazılan menakıpnameler tarikat büyüklerinin kerametlerle dolu olağanüstü hayatları verilir
  Türk edebiyatında ilk biyografik eser Malik Bahşi’nin Feridüddin-i Attar’dan çevirmiş olduğu Tezkiretü’l-Evliya’dır
  Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yeraldığı tezkire menakıb vefeyat devha sefine tuhfe hadika fihrist silsilename şairname gazavatname sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin evliyaların pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri kerametleri ve diğer kişisel özellikleri anlatılır.Yayımlanmış bazı menakıpnamelere şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp Tschudi); Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross).Vakayinamelerde de birçok devlet adamının biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür

 

 

LinkBacks (?)

 1. 23-02-2015, 00:14
 2. 05-12-2014, 22:49
 3. 21-04-2013, 11:49
 4. 20-04-2013, 21:14
 5. 12-04-2013, 10:33
 6. 03-04-2013, 12:02
 7. 31-03-2013, 20:54
 8. 09-12-2012, 18:12
 9. 29-11-2012, 17:56
 10. 29-11-2012, 17:38
 11. 11-11-2012, 19:40
 12. 01-11-2012, 12:59
 13. 15-10-2012, 19:06
 14. 13-10-2011, 17:15
 15. 03-10-2011, 17:39
 16. 21-09-2011, 22:58
 17. 21-09-2011, 22:50

Konu Etiketleri

Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556