Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu
 1. #1
  αdмiиiи мєℓєgi


  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Renklerin içi
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  12,162

  Standart Otobiyografi örnekleri

  Otobiyografi örnekleri

  Otobiyografi nedir otobiyografi örneği hazır otobiyografiler

  Otobiyografi; Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. Edebiyat sanat siyaset spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.


  Örnek Otobiyografi örnekleri için aşağıdaki linke tıklayınız

  http://aduket.net/otobiyografi-nedir...nekleri-indir/  Hemen Paylaş!


 2. #2

  Mesaj Otobiyografi Nedir | Anıdan Farkı | Nasıl yazılır

  İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri okurken veya herhangi bir sebeple onlardan faydalanırken çok dikkatli olmak gerekir

  Şöyle ki otobiyografi yazan eserindeki tercihlerini kendi duygu ve düşüncelerine göre yapabilir yaşadığı hayatın kendince beğenilmeyen yönleri anlatılmamış olabilir çevresini anlatırken şahsi sebeplerle sevmediği kişiler hakkında haksız yargılarda bulunabilir. Bu sebepler dolayısıyla yazılmış otobiyografiler değerlendirilirken belirtilen hususlara dikkat etmek araştırmacıları yanılgılara düşmekten kurtarır


  Otobiyografi ve anının anlatım yapısına geçmeden önce kavramların
  tarihine bir göz atalım. Fransızcadan gelen Memoires
  eski Yunancada "Hypomnema" "Anı Yazısı Kronik veya bir tür
  taıihiyoruın (Lat. commentari)" olarak tanımlanıyor. Bu anı1ar
  diişünürlerin otobiyografı yazılarını da içermektedir. Burada kişilerin
  yaşadık1an tarihi gerçekler anlatmaktadır. Ilk örnegini "Memorabilien
  Xenophons" teşkil eder. "Caesar'ın Yorumlan" başka
  bir örnektir. 14. yy Fransa'sında Joinville'nin "Histoire de 8aint-ı;:
  Louis"si bu türün önemli bir ömegidır. 16. ve 17. yy. da yazılmış
  olan anı1ann konusu toplumsal olaylar bilhassa dini savaşlardır.
  Bunlann büyük bir bölümü otobiyografik olarak y~mıştır.
  "Götz von Berliehingen" adlı şövalyenin özgürlük savaşım anlatan
  otobiyografisi ilk sıralardadır
  Otobiyografi (Autobiographie) Yunanca - Auto= kendi özü anbmına
  gelir. bios= yaşam. graphein= yazmak anlamındadır. Norveçli
  William Taylor Otobiyografi için "Öz yaşam biyografisi" tanımını
  getirmiştir. Taylor'ın yanında Alman Neumann ve Roy
  Pascal bu anlatım yapısı üzerine çalışmalaryürü.tmüşWr
  .Onlann da çalışmalanna büyük örnek teşkil eden eski Roma kilisesi
  rahiplerinden Augustinus'un M.8400'de yazdıgı dini içerikli
  "Confession" adlı Otobiyografisidir. Tann ile şeref mh ve yaşam
  konularında yapılan konuşmalan yansıtır

  Eser yazann dini egitim. konusunda kendi tecrfıbeleIini "Ben"
  ve "kendim" açısından 19. ve 20. yy. otobiyografi yazarları için
  örnek teşkil eden Augustin'in "Itiraflan" için Georg Misch insanın
  kendine bakışının varoluş nedenini bir bütünlük iç~de nasıl yazıldıgına
  en iyi ornek teşkil ettigtni vurgulamıştır.

  Daha sonra 11. ve 12. yüzyıllarda yayqı1anan Otobiyografller
  din zı.damlanna aittir. Teolog Abemd "Historia calamitatum mea~
  rum = History of My Calamities" adlı eserinde Heloise ile olan
  trajik ilişkileri anlatır. Ögrencisi Heinriclı Seuse "Brietbuclı" adı
  altında Alman dilinde ilk otobiyografiyi yaznnştır. Bu dönemde
  yazılanlar biyograft unsurları taşıyan dini yorum ve vizyonlardır.
  16. yüzyılda Goethe'nin Almancaya çevirdigi - Benvenito Cellin1'
  nin ''Yita'' adlı otobiyografisi de bu konuda dikkat çekict bir örnektir.
  Bu tipik. bir Renaissance-Otobiyögrafisi biçimindedir. Petrarca'nın
  otobiyografisiI1i örnek almıŞtır. Gerçek yaşamını
  yaşadıldamıı yansıtarak anlatmıştır. Tıp doktonı Cardano'nun
  . yarattJiP- örnekte kendi yaşamllU hasta-doktor ilişkisiiçinde anla~
  ştır. Bu otobiyografılerde. yazar bir virtiöz kimligt taşır. 17.
  ve 18. yüzyılın en iyi örnekleri J.J. Rousseau'nun "Itiraflan"
  (Confessions) W. Wordsdsworth'ün 'The Pre1ude". Gothe'nin
  "Dichtung und Wahrheit" ayrıca Hume'in "My own ille". Edward
  Gibbon'un "Memoıies of My Life and 'Writing". Chateaibriad'in
  "Memolrs d'Outre Tombe" (Mezar Ötesinden Hatıralar) otobiyorafi
  örnekleri olarak sayı1maktadır. Hepsi de otobiyografi ve anı korrelasyonunu.
  dogrulamaktadır. tleri ~ir yaş döneminde kaleme
  alınmış olan bu eserler öz savunma şikayet ve öz portre piçimindedir.
  Hareket noktası "Ben"dir. "Ben"in iç dünyasından gelen bir
  haberci niteligındedir. Platon'un "Sokmtın Savunması" adlı eserde
  oldugu gıbi. 1789'da yayımlanan Benjamin Frank.lin'in otobiyografisi
  de bunlar arasında sayılabilir


  Sonuç olarak otobiyografi ve anı korelasyonunda:

  1. Yazar anlatıcı ve Protagonist özdeşligi anlatım yapısını belirlemektedir
  Burada gözlemlenen kişi aynı zamanda gözleyen kişidir

  2. Anlatım teknigi olarak retrospektif anlatım benimsenmektedir Anlatım geıiye dönüşlerle gerçekleşir

  3. Anlatılan olayın dokusunu gerçegi somut1aştmin belgesel
  nitelikli mektuplar yakın kişilerin anlattıkları tarihi olaylar.
  bilimsel notlar oluştunır

  4. Zaman senkronik olarak gelişir. Geçmiş "ile şimdi içiçedir.
  Anlatım yapısının belirleyen bu faktörler anlatım boyutu açısından
  kısaca degindigını roman veya tiyatroda karşımıza çıktıgt
  zaman oldukça karmaşık içinde çagnşım ve montaj kompozisyonlarının
  bulundugu bir anlatım sergiler
 3. #3

  Mesaj Otobiyografi | Özyaşam Öyküsü

  Oto Biyografi :

  Bazı ünlü kişiler hayattayken kendi hayat hikâyelerini yazmışlardır. Bunlara oto-biyografi (özyaşamöyküsü) denir
  Önceleri biyografiler genellikle kralların büyük din adamlarının ya da olağanüstü kahramanlıklar göstermiş kişilerin hayatıyla sınırlıydı Bunların biyografilerinde genellikle onların gerçek özelliklerinin ve niteliklerinin yanında efsanevî menkıbevî özellikleri de vurgulanırdı. Kahramanların yüceltilmiş kişilikleri o topluma bir özgüven aşılıyor ayrıca model kişilikleri sunularak onlar gibi olunması salık veriliyor ve bazı hikmetli davranışlarıyla da ibretli dersler verilmesi amaçlanıyordu
  Örneğin Tanzimattan önce klâsik Türk edebiyatında yazılan menakıpnameler tarikat büyüklerinin kerametlerle dolu olağanüstü hayatları verilir
  Türk edebiyatında ilk biyografik eser Malik Bahşi’nin Feridüddin-i Attar’dan çevirmiş olduğu Tezkiretü’l-Evliya’dır
  Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yeraldığı tezkire menakıb vefeyat devha sefine tuhfe hadika fihrist silsilename şairname gazavatname sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin evliyaların pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri kerametleri ve diğer kişisel özellikleri anlatılır.Yayımlanmış bazı menakıpnamelere şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp Tschudi); Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross).Vakayinamelerde de birçok devlet adamının biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür

 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet