Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 5´e kadar. Toplam 5 Sayfa bulundu
 1. #1

  Mesaj Yabancı ülkelerde Türkiye ve Türkler nasıl anlatılıyor ?

  Yabancı ülkelerde Türkiye ve Türkler nasıl anlatılıyor ?

  A B D :

  Öğretmen Eğitimi Tarih – Sosyal Bilimler Kitabında;


  1894-1896 yılları arasında Sultan Abdülhamit 100 binden fazla Ermeniyi katletti. Ermeniler Türklerin yayılmacı Pantürkizm planının önünde engeldi. Bu nedenle Türk yöneticiler onlardan kurtulmaya karar verdiler

  Ermeni Soykırımı Nasıl Gerçekleştirildi?

  -Türk Ordusundaki Ermeni askerlerin silahları alındı zor işler verildi ve daha sonra öldürüldü. Ermenilerin eğitim siyaset din ve kültür liderleri tutuklandı ve öldürüldü
  -İmparatorluk dahilinde yerel yetkililere Ermeni nüfusa karşı nefret uyandırmalarını emreden talimatlar gönderildi
  -Kadın çocuk ve yaşlılar tehcir bahanesiyle çöle ölüm yürüyüşüne gönderildi. Ermeni nüfusun bütün mallarına ve zenginliklerine Türkler el koydu.
  -Bazı durumlarda eğer Ermeniler Hristiyanlığı reddedip İslamı kabul eder ve Türk olduklarını söylerlerse hayatlarını kurtarabiliyorlardı. Ermeni soykırımının amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki Ermenileri yok etmekti.
  -Ermeni soykırımı Yahudi soykırımının öncüsüdür.
  -1909 yılında Kilikya bölgesinde 30 bin Ermeni katledildi. 1915-1922 yılları arasında 1.5 milyon Ermeni öldürüldü; 500 bini de sürgüne gönderildi.
  -Tehcir sırasında savunmasız kadınlar ve çocuklar Suriye çöllerinde haftalarca yürümeye zorlandı; tecavüz ve işkenceye maruz kaldı. Binlercesi zorla Türk ve Kürt evlerinde ve haremlerinde alıkonuldu

  Aşağıdaki bilgilerin ışığında diğer soykırım örneklerini tanımlayınız.
  -Osmanlı İmparatorluğu liderleri tarafından Ermenilere
  -SSCB’de Stalin tarafından köylülere memurlara ve askerlere
  -Kamboçya’da Pol Pot yönetimi tarafından halka
  -Ruanda’da Hutular tarafından Tutsi azınlığa


  RUSYA FEDERASYONU

  İlköğretim Tarih Kitaplarında;


  1875’in yazında Bosna-Hersek’te çıkan ayaklanma şiddetle bastırıldı. 1876’da Bulgaristan’da Osmanlı boyunduruğuna karşı bir ayaklanma çıktı ve Sırbistan ve Karadağ Osmanlıya savaş açarak Bulgar halkına yardıma koştular. Ancak az sayıdaki eğitimsiz ordu bozguna uğradı.
  Türk idaresinin yaptığı kanlı katliamlar Rus toplumunda infial yarattı. Kamuoyunda Yugoslav halklarının korunması fikri yayılmaya başladı. Yönetimin resmi yasaklarına karşı çoğunluğu subay olan binlerce gönüllü Sırp Ordusu'na katıldı

  Haritanın lejandında dört numaralı madde Kilikya Ermeni Devleti'ni göstermektedir

  Bölünmüş Bulgaristan Sultan’ın düzenli ordusu için kolay lokma oldu. Daha sonra Sultan I. Murat ordularını Sırbistan’a sürdü. 1389’da Lazar komutasındaki sayıca çok üstün Sırp Ordusu Kosova Ovası’nda kahramanca savaşıp düşmanı kıstırdılar.

  Fakat Prensin en yakın adamlarından biri Murat ile haince anlaşarak savaşın en önemli anında 12 bin askerini savaş alanından çekince sarsılan Sırp Ordusu geri çekilmek durumunda kaldı


  Prens Lazar’ın akrabası Miloş OBİLİÇ kasten esir düşerek Sultan’a götürülmeyi talep etti. Kahraman Sırp Hükümdar ile karşılaştığı anda hançer ile Murat’ı vurdu. OBİLİÇ’İ hemen orada parçaladılar. Komutayı alan yeni Sultan öç almak üzere tüm esirlerin ve Prens LAZAR’ın katledilmesi emrini verdi

  Fatih 200 bin kişilik ordu 125 parçalık donanma ve yarım tonluk gülle atan devasa toplarla taarruza geçip şehri fethetti. İmparator 11 nci Konstantin elinde kılıcıyla öldü. Sultan; şehrin surların binaların kendisine ait olduğunu söyleyerek bunların dışındaki herşeyi yağma için askerlerine bıraktı. Üç gün süren yağmadan sonra ganimet ve kölelerden zengin olmamış bir tek asker kalmadı. Bizans Ordusu yok olmuş ahalinin çoğu ölmüştü. Şehir İstanbul olarak adlandırılıp başkent oldu. Türkler tarafından bir çok Ortadoks kilisesi yıkıldı. Ayasofya ise camiye çevrildi

  Kemal iktidarda güçlenince diktatörlüğünü kurdu. Demokratik ve kominist organizasyonları dağıtıp reformlara girişti. Türkiye’de Cumhuriyeti ilan edildi ruhani dünya sekülarize edildi

  Güçlükler ekonomi ile sınırlı değildi. Çözümsüz bir çok sorun arasında Kürt sorununa dikkat etmek gerekmektedir. Lozan Antlaşması’na göre Kürtlerin yaşadıkları yerler Türkiye İran Irak ve Suriye sınırları dahilinde bölünmüştü.

  60’lı yıllarda kurulmuş olan Kürdistan İşçi Partisi 1984 yılında Kürtlerin yaşadıkları bu dört ülkedeki topraklarda bir Kürdistan devleti kurmak amacıyla silahlı mücadeleye girişti. Ülkenin Güneydoğu Bölgesi’nde *** savaşçıları ile Türk Ordusu arasında silahlı faaliyet başladı

  Askeri faaliyetler Türkiye’ye yıllık olarak 10 milyar dolara malolmuştur. Kürt sorununa çözüm halen bulunamamıştır

  Türkiye Miğfer Devletler’in kaçınılmaz mağlubiyetlerine kanaat getirince Almanya ve Japonya’ya savaş açtı. Bu açık sembolik hareket Türkiye’ye BM’nin kurucuları arasında yer alma olanağı sağladı. Fakat uluslararası prestijini büyük oranda kaybetti. Özellikle SSCB ile ilişkileri kötüleşti


  Hemen Paylaş!


 2. #2

  Standart Cevap: Yabancı ülkelerde Türkiye ve Türkler nasıl anlatılıyor ?

  ALMANYA:

  İlköğretim Yardımcı Yayını Coğrafya Atlasında;


  -Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi “Armanisches Hochland” (Ermeni Dağlık Alanı) olarak gösterilmiş
  -Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmı “Kürdistan” olarak gösterilmiş
  -Haritanın Kıbrıs’ı gösteren kısmında “Türkiye tarafından işgal edilmiştir
  yazmaktadır

  İlköğretim Coğrafya Kitabında;

  Bir halk milliyeti için savaşıyor (Kürtler). 5000 yıldır yaşadıkları bölgede Osmanlı ve Perslerin değirmen taşları arasında kalmışlardır. Onların bölgesi Birinci Dünya Savaşı’nda birçok ülkeye paylaştırıldı. O ülkelerden hiçbiri Kürtlere bağıms.zlık ya da dil özgürlüğü vermedi. Bölgede petrol olması durumu gerginleştiriyor. Kürtlerin bağımsızlığı hedefleyen tüm girişimleri Türkiye ve Irak tarafından çoğunlukla kanlı bir şekilde bastırılmıştır

  İlköğretim Coğrafya-Çevre Bilgisi Kitabında;

  (Kürtler)16-20 milyonluk bir topluluktur. Türkler bölgeye gelmeden önce de burada yaşıyorlardı. Toplam beş bölge ülkesinde yaşayan Kürtler devlet kurma arzusundadırlar. Türkiye ve Irak’ta askerler ve Kürtler arasında silahlı çatışma olmaktadır. Türk askerleri aileleri bölmekte işkence yapmaktadır

  İlköğretim Tarih-Coğrafya Kitabında;

  -Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki bazı iller “Kürdistan”
  -Karadeniz Bölgesi’ndeki Canik Dağları “Pontus Gebirge” (Pontus Dağları)
  olarak gösterilmiştir

  İlköğretim Coğrafya Kitabında;

  -Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi “Armanisches Hochland” (Ermeni Dağlık Alanı)
  -Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmı “kürdistan” olarak gösterilmiştir.
  -Kıbrıs’ı gösteren kısmında “Türkiye tarafından işgal edilmiştir.” yazmaktadır.

  İlköğretim Coğrafya – Atlas Yardımcı Yayınında;

  Haritada Türkiye-İran sınırı Kürdistan olarak gösterilmiştir

  İlköğretim Tarih – Coğrafya Kitabında;

  Ermenilerin Rus ordusunu desteklemesinden korkan Osmanlı İmparatorluğu onları göç ettirmeye başladı. Gerçekten de ulusal bağımsızlığı için mücadele eden Ermeniler vardı

  Göç oldukça kanlıydı; yüz binlerce Ermeni göç yolunda açlık ve yorgunluktan kervanları soyan göçebelerin baskınlarından hayatlarını kaybettiler. Bu halkın ölüme terk edilmesi Talat Paşa Hükümeti'nin saf Türk ya da saf Müslüman Anadolu oluşturma hedefinin bir işaretiydi

  İlköğretim Tarih – Coğrafya Kitabında;

  Ermenilerle ilgili: Türkler tarafından 1914-1918 yılları arasında soykırım yapılmıştır. Sevr’de garanti edilen bağımsız Ermenistan oluşturulamamıştır. Ermenilerin topraklarının büyük kısmı Türkiye’de kalmıştır

  İlköğretim Tarih Kitabında;

  Kürtlerle ilgili: Türkiye’de resmi olarak Kürt yoktur bunun yerine “Dağlı Türkler” vardır. Kürdistan Kürtlerin yaşadığı bölgedir. Burası Türkiye İran Irak tarafından paylaşılmıştır

  İlköğretim Hayat Bilgisi Kitabında;

  Türkiye ile ilgili: Konuşulan resmi dil Türkçe ve Kürtçe’dir. Yönetim şekli 1982’den bu yana cumhuriyettir.

  İlköğretim Tarih – Coğrafya Kitabında;


  Kürtler Türkiye ve Irak yönetimiyle çatışma içinde ve birçok insanlarını kaybetmiş durumdadırlar. Su sorunu çözülmeden bölgedeki Kürt probleminin de çözülmeyeceği ortadadır. Irak rejiminden kaçan Kürtlerden 6700 kişi Türk sınırında kirli su ve buna bağlı hastalıklardan dolayı öldü

  Haritada: Halen Kürtlerin yaşadıkları bölgeler;

  Planlanmış kürdistan (Sevr’e göre) Bağımsız Kürdistan Cumhuriyeti (1946-1947) olarak gösterilmiştir.

  İlköğretim Sosyal Bilgiler Kitabında;

  Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilik temelinde kurulmuştur. Ülkede yaşayan herkes kendini Türk hissetmeli ve Türkçe konuşmak zorundadır. Fakat özellikle Doğu Anadolu’da çeşitli halk grupları geleneksel yapılarını koruyarak yaşamaktadır ve Türk Devleti’ni yabancı görmektedirler. Birinci Dünya Savaşı galipleri Kürtlere kendi devletlerini kurma sözü vermişti. 80’li yıllarda Kürdistan İşçi Partisi’nin bağımsızlık savaşı şiddetlendi. İki cephe arasında kalan Doğu Anadolu halkı bunun acısını çekti. *** savaşçıları kadınları çocukları öldürdü. Türk Ordusu iki binin üzerinde köyü tahrip etti. Türk Ordusu işkencecidir.

  İlköğretim Coğrafya Kitabında;

  Türkiye bölgede yürüttüğü proje kapsamında (GAP) 21 baraj 17 santralle her iki nehrin suyunu kendi ülkesine kullanacak. Birçok insan bu proje kapsamında yurtlarını terk edecek iklim değişimi hastalıklara yol açacaktır. Kürtler Türk Hükümeti'nin baskısı altındadır uzun zamandır bağımsızlık istekleri vardır

  İmla Klavuzunda;
  Eşanlamı Karşılığı
  türken = Vortäuschhen Sahtecilik yapmak aldatmak.
  Sözlükte;
  Eşanlamı Karşılığı
  Türk = ManöverPropaganda Manevra abartma
  Werbung
  türken = Vortäuschhen Sahtecilik yapma aldatma.
  Türken Bauen = Vortäuschhen Sahtecilik yapmak.

  İlköğretim Coğrafya Kitabında;

  İtalyanlar Türkler ve Yunanlılar olmasaydı bizim ülkemiz ne yapardı? Kim bizim çöpümüzü toplar caddelerimizi süpürür büroları hastaneleri devlet dairelerini temizlerdi

  İlköğretim Sosyal Bilgiler Kitabında;

  -İstiklal Marşı sırasında gülmek yasaktır.
  -Sınıflar kalabalık ve öğrencilere temizlik kontrolü (tırnak mendil) yapılmaktadır.
  -Öğretmeler öğrencileri dövüyor.
  -Okullarda ezberci eğitim yapılmaktadır.
  -Sultan yerine gelen general tek eşli; eskiden erkekler dört kadınla evlenebiliyorlardı.

  İlköğretim Tarih Kitabında;

  Tarih dersi müfredatının “Savaş-Teknik-Sivil Halk” bölümünde kapsanması mecburi olan konular içerisinde “İnsanlıktan Uzaklaşma” başlığı altında verilen “Savaşlardaki Dejenarasyon Etnik Ayrımcılık Toplu Katliam ve Soykırım” konusuna sözde Küçük Asya’da (Anadolu’da) Ermeni nüfusuna yapılanlar soykırıma örnek olarak gösterilmiştir. Görsel öğrenme metodları olarak da mezarlıklar ve soykırım anıtlarının kullanılabileceği belirtilmiştir
 3. #3

  Standart Cevap: Yabancı ülkelerde Türkiye ve Türkler nasıl anlatılıyor ?

  AVUSTURYA

  Avusturya tarihi Avusturya vatandaşlarının belleklerine belli başlı olaylarla kazınmıştır. Bunlar Ortaçağ koyu Katolik baskısı büyük yangınlar savaşlar ve 1529 ile 1683 yıllarında yaşanan Türk kuşatmalarıdır. Türkler; merkezi ve Doğu Avrupa milletlerinde çoğunlukla çocuklarını kaçırıp yeniçeri ocağı için devşiren eşlerini ve kızlarını kaçırıp hareme hapseden akınlarla batı istikametine hem karadan hem deniz ve Tuna Nehri’nden gelip soyup öldürüp çalan ve giden insanlar olarak nitelendirilirken bu ülkelerde anneler pek yakın zamana kadar (ve belki de halen) çocuklarını ‘’Uyumazsan Türkler gelir seni götürür’’ diye korkutup uyutmaya çalışırken Avusturya bunlara ek olarak tarihini Avrupa’yı ve Hristiyanlığı Türklerden kurtaran bir millet olma çerçevesine oturtmuş bir millettir İki Türk kuşatmasının izlerini Avusturya’da her şehir ve kasabada izlemek mümkündür. Bunlara ilişkin sayısız kitap yazılmış ve sanat eseri (efsane şiir şarkı roman heykel resim tiyatro film) yaratılmıştır. En ücra kasaba köy kilisesinde dahi bir tabela üzerinde ‘’Türkler …. yılında buraya gelmiş ve soymuş katletmiş yakmış ve yıkmıştır’’ yazısı görülebilir. Viyana’da pek çok cadde ve meydanın ismi Türklerin adı kullanılarak türetilmiştir. Pek çok bina duvarlarında yarı gömülü (çoğu suni olsa da) yuvarlak taş bilyalar Türk gülleleri olarak turist çekmektedir. Şehir merkezindeki pek çoğu heykelde zafer kazanmış Avusturyalı komutan ayağı altında sarıklı bir Türk başı yerde sürünen bir yeniçeri ve sancak gibi şeyler görülmektedir
  Pek çok sanat eserinde olduğu gibi askeri tarih müzesinde de Türklerle olan geçmiş yaşatılmaktadır. Burada Türklerden ele geçirilen ganimetlerin yanı sıra temsili pek çok resme de rastlanmaktadır. Bu resimlerde Türkler sürekli zulmeden kişiler ve düşman modeli olarak hep çok çirkin uzun bıyıklı salyalı iri gözlü olarak resmedilmişlerdir. Tarihinde pek çok milletle savaşmış olan Avusturya için diğer savaştıkları milletler bu kadar söz konusu değilken Türklere dair geçmişi sürekli canlı tutmak koyu Katolik olan Avusturya halkının milli benliğine ve dinine bağlılığının bir göstergesi olmuştur.
  Alman Orient Enstitüsü Başkanı emekli yarbay Udo STEİNBACH Avusturya medyasını Türkler alehinde etkilemektedir. Ona göre:
  “Asıl sorun Atatürk tarafından yaratılan bu uyduruk Türk milletindedir. Uyduruk bir dil ve kültür. Önce Ermenileri sonra Rumları katlederek uyduruk bir cumhuriyet kurdular. Kürtleri neden tamamen kesmediler merak ediyorum.” (1998)
  Adı geçen kişi halen içinde Türk kelimesi geçen her faaliyette Avusturya ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede konuk konuşmacı olarak üstelik Türkler ya da Türk sempatizanı olarak kendini gösterenlerce (örneğin Avusturya-Türk Bilim Derneği) görevlendirilmektedir.

  DANİMARKA

  İlköğretim Coğrafya Kitabında;

  Sayıları 25 milyona ulaşan Kürtler (13-14 milyonu Türkiye’de) dünyadaki anavatansız halktır. Burada bulunan ve Türk olarak adlandırılan halkın çoğu aslında Kürttür
  Türk Devleti Kürt halkının varlığını reddetmektedir. Kürtlerin demokratik hakları kısıtlanmaktadır. Parlementoya seçilmiş bile olunsa Türkiye’de Kürtçe konuşmak hapis nedenidir
  Türk polisi ve askerinin yargısız tutuklamaları köyleri harap etmeleri Kürtleri sürekli tedirginlik içinde yaşamaya itmektedir.
  Bölgedeki iç savaşta 37.000 kişi ölmüştür. Ayrıca 2.500 Kürt köyü yıkılarak boşaltılmıştır.
  Yapılan baskılar nedeniyle Batı Avrupa’ya gelen yabancıların büyük kısmını Kürtler oluşturmaktadır

  FRANSA

  İlköğretim Tarih – Coğrafya Kitabında;

  Fotoğrafın altında “1918'den sonra Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni yetim ve öksüzleri" ibaresi bulunmaktadır. Fotoğrafta yerlerde çok kötü durumda yarı çıplak küçük yaşlarda kız ve erkek çocuklar görülmektedir.
  Eğitim sistemi itibarıyla ezberden çok tartışma ve yorum yönteminin uygulandığı bu ülkede tartışma ve yorum yapmaya müsait bu resimle Osmanlı İmparatorluğu ilişkilendirilerek sözde Ermeni soykırımı;
  Ermeniler kimdir?
  Bu çocuklar neden öksüz kalmışlardır?
  Osmanlı İmparatorluğu içerisinde ne kadar Ermeni yaşıyordu?
  Bunlara ne oldu?
  gibi sorularla işlenmektedir.
  Savaşta Avrupa'da en az 8 milyon insan ölmüş milyonlarcası yaralanmış veya sakat kalmıştır ve üstelik savaş 1 milyondan fazla Ermeninin göç ettirilmesi ve katledilmesiyle 20 nci yüzyılın ilk soykırımı sonucunu doğurmuştur.
  Fotoğrafta bir bina önünde üç Ermeni din adamı ve önlerinde yerde yatan öldürülmüş insanlar (Kitaba göre Ermeniler) görülmektedir. Fotoğrafın altında "Ermeni katliamı (1919)" yazısı ile "1915'te Türk Hükümetinin aşırı uçtaki kanadınca alınan önlemler İmparatorluktaki Ermenilerin büyük bir bölümünün yok edilmesine yol açtı. (en az 600 bin ölü)" açıklaması bulunmaktadır
  "Cephede Savaş Dehşeti" isimli konu alt başlığında "Bu savaş esnasında 20 nci yüzyıl ilk soykırım ile tanışmış oldu. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı İmparatorluğunda Hıristiyan Ermeniler Rus saldırılarına destek vermekle suçlandılar. 15 milyon Ermeni kadın çocuk erkek 1915'te sürgüne gönderildi ve Türk hükümetinin emri ile katledildi" ifadesi yer almaktadır
  Fotoğrafın altında "1915'te Ermeni Katliamı" yazısı ile "Ermenilerin tutuklanma ve sürgüne gönderme kararını kim aldı?" sorusu bulunmaktadır. Söz konusu fotoğrafta ise elleri tüfekli fesli ve bıyıklı asker elbisesi giymiş iki kişi ile kafatasları görülmektedir

  İlköğretim Tarih Kitabında;

  Altında Ermeni katliamı yazısı bulunan resimde temsili olarak Ermenilerin kadın erkek çocuk bıçakla ve tüfekle katledilmesi gösterilmektedir
  Sayfanın sağ üst köşesindeki haritada Türkiye'nin kuzeydoğusu “Ermenistan” olarak gösterilmiştir
  Resimde Sırpları katleden Türkler gösterilmekte ve altında:
  "Zorbalıklar başlıyor Sırp köylülerin Türk çetelerince öldürülmesi" yazısı yer almaktadır
  Kitabın insan hakları ihlallerinin kronolojik olarak gösterildiği sayfasında 1915 Yılı için "Ermenilerin Türkler tarafından katledilmesi 20 nci Yüzyılın ilk soykırımıdır." ibaresi yer almaktadır
  "Lise 2 nci sınıfta Ermeni sorunu nasıl kavrattırılır?" sorusu yer almakta ve altında "Neden bu seçim?" sorusuna üç maddelik yanıt verilmiş:
  -09 Aralık 1948 Soykırım Suçlarının Cezalandırılması Sözleşmesi ile tanımlanan ve 16 Nisan 1984 Yılında halkların sürekli mahkemesi tarafından 20 nci Yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen soykırıma karşı borç olduğu için
  -Milliyetçilik ilkesinin değişime ve büyük güçlerin çıkarlarına karşı daha hafif kaldığını göstermek için
  -Soykırım ve savaş suçlarının kabul edilmesindeki güçlüğü göstermek için

  İlköğretim Sosyal Bilgiler Kitabında;

  Kitap ***/KONGRA-GEL terör örgütünü Abdullah ÖCALAN’ı meşru ve masum bir bağımsızlık mücadelesi yapıyor olarak göstermektedir. Bir ortaokul öğrencisinin anlayacağı şekilde basit bir dille yazılmış olan kitabın 36 ncı sayfasında "Türk Hükümeti modern ve liberal olarak görünmek istemektedir. Türkiye AB’ne aday olmak üzere başvurmuştur. Kanunlarla yönetilen barış içinde bir devlet imajı vermeye çalışmaktadır. Ancak ***/KONGRA-GEL üyelerini ve Kürt milliyetçilerini öldürmek veya yakalamak için kuvvete başvurmaktadır." denilmektedir.

  lköğretim Coğrafya Kitabında;

  "Dünyanın Bugünkü Jeopolitiği" adlı konu verilirken bir dünya haritası çizilmiş ve üzerinde çatışma bölgeleri gösterilmiştir. Haritada Türkiye'nin güneydoğusu da çatışma bölgesi olarak gösterilmektedir.
  Ortadoğu haritası üzerinde Türkiye'nin güneydoğusu Kuzey Irak ve İran'ın batısı ile Suriye'nin bazı bölümleri Kürt bölgesi olarak gösterilmiştir.
  Ayrıca Şırnak kenti de yüksek çatışma bölgesi olarak belirtilmiştir
 4. #4
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  15

  Standart Cevap: Yabancı ülkelerde Türkiye ve Türkler nasıl anlatılıyor ?

  teşekkürler
 5. #5
  aklıma geldikçe, aklımdan gitmedikçe...

  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  10,981

  Standart Cevap: Yabancı ülkelerde Türkiye ve Türkler nasıl anlatılıyor ?

  Güzel bir paylasim.
  Alman ders kitaplarinda gercekten yukarda yazildigi gibidir.
  Ne tuhaftir ki üniversite de ki kütüphanelerde bazi tarihi kitaplarda tam tersi yazar.
  Cogu yazarlar tarafsiz yaklasmis.
  Maalesef büyük bir kisim dogrularin yaninda cok da yanlis seyler yazmislar.
  Bunlari arastirip ayiklamak her okuyanin üzerine vazifedir.
 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet