Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1
  ₪ [ ραтяσиι¢є ] ₪

  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  8,020
  Ruh Halim
  Bombagibi

  Standart ANAYASA HUKUKU ile İlgili SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  ANAYASA HUKUKU ile İlgili SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  ANAYASA HUKUKU

  SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
  A) Sayıştay
  B) Anayasa Mahkemesi
  C) Danıştay
  D) Yargıtay
  E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

  2. Meclis bir yasama yılında en çok ne kadar süre tatil yapabilir?
  A) Üç ay
  B) Dört ay
  C) İki ay
  D) Altmış gün
  E) Bir ay

  3. Parlamenter muafiyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Milletvekilleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden kural olarak sorumlu tutulmazlar. Buna yasama sorumsuzluğu denir.
  B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz sorguya çekilemez tutuklanamaz ve yargılanamaz.
  C) Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
  D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren bir suçtan dolayı suçüstü yakalanması halinde de yasama dokunulmazlığından yararlanır.
  E) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

  4. Somut norm denetimiyle Anayasa Mahkemesine gelmiş; ancak Anayasaya uygun olarak görülmüş madde ne kadar süre tekrar Anayasa Mahkemesi önüne getirilemez?
  A) 5 yıl B) 10 yıl C) 2 yıl
  D) 15 yıl E) 20 yıl

  5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?
  A) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
  B) Para basılmasına karar vermek
  C) Savaş ilanına karar vermek
  D) Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
  E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

  6. Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykırılığı nedeniyle açılacak iptal davalarında dava açma süresi kaç gündür?
  A) 60 gün
  B) 10 gün
  C) 30 gün
  D) 20 gün
  E) 90 gün

  7. Olağanüstü hal ilan etmeye hangi organ yetkilidir?
  A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
  B) Başbakan
  C) Milli Güvenlik Kurulu
  D) TBMM
  E) Cumhurbaşkanı

  8.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi için Meclis üye tamsayısının ne kadarının yazılı önerisi gerekir?
  A) 1/4 B) 1/3 C) 1/5 D) 1/6 E) 2/3


  9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına kim karar verir?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) Bakanlar Kurulu
  C) Genelkurmay Başkanı
  D) Milli Güvenlik Kurulu
  E) TBMM acilen toplanır ve bu konuda karar alır.

  10.Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
  B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
  C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği düşmesine TBMM Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verebilir.
  D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.
  E) Hiçbiri

  11.Seçim Kanununa göre bir partinin meclise girebilmesi için öngörülen genel baraj yüzde kaçtır?
  A) 10 B) 7 C) 8 D) 6 E) 5

  12.Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
  A) Başbakan
  B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
  C) Genelkurmay Başkanı
  D) Adalet Bakanı
  E) Başbakan Yardımcısı

  13.Aşağıdakilerden hangisi görevlerinden çekilmeden milletvekili adayı olabilir ve milletvekili seçilebilir?
  A) Hakimler ve savcılar
  B) Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
  C) Silahlı Kuvvetler mensupları
  D) Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
  E) Kamuda çalışan işçiler

  ÇÖZÜMLER

  1. Sayıştay Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır; ayrıca Anayasa Mahkememiz Sayıştay’ı bir mahkeme olarak kabul etmemektedir.

  (Cevap A)

  2. Meclis bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. (An. Md. 93)

  (Cevap A)

  3. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz sorguya çekilemez tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. (An. Md. 83)

  (Cevap D)

  4. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerce ileri sürülmesinde Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. (An. Md. 152)

  (Cevap B)

  5. Ölüm cezası hukukumuzdan çıkarıldığı için artık Meclisin mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek gibi bir yetkisi yoktur. (An. Md. 87)


  (Cevap D)

  6. İptal Davası Açma Süreleri
  Kanunlar
  Kanunlar ve Anayasa Değişiklikleri
  (Şekil Bakımından)
  KHK’Ler ve TBMM içtüzüğü (Esas ve Şekil Bakımından)
  60 gün
  10 gün
  60 gün
  (Atar Yavuz; s.330)

  (Cevap A)

  7. Olağanüstü hal ilanına karar verme yetkisi; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. (An. Md. 119/120/122)

  (Cevap A)

  8. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. (An. Md. 101)

  (Cevap C)

  9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. (An. Md. 92)

  (Cevap A)

  10. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. (An. Md. 84)

  (Cevap C)

  11. Seçime katılan siyasi partinin TBMM’ye girebilmesi için %10’luk barajı aşması gerekir.

  (Cevap A)

  12. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. (An. Md. 118)

  (Cevap A)

  13. Hâkimler ve savcılar yüksek yargı organları mensupları yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları Yükseköğretim Kurulu üyeleri kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. (An. Md. 76)

  (Cevap E)


  Hemen Paylaş!


 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556