Forumuz.Net sitesine hoş geldiniz.
1 den 10´e kadar. Toplam 10 Sayfa bulundu

Konu: Folklor

 1. #1
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Aşkımın "KALBiNDEN"
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,847

  Standart Folklor

  Folklor  Folklor Üzerine
  Sözcük ilk kez 1846 yılında İngiliz bilimci William j. Thomas tarafından kullanıldı. İngilizcedeki folk (halk) ve lore (bilim) ya da bilgi sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur. Türkçede ise aynı anlama gelen »halk bilimi« kullanılmaktadır.

  1878 yılında İngiltere’de kurulan »Folklore Society« adlı bir dernek folklor sözcüğünün bir bilim dalına dönüşmesine önemli katkıda bulundu. Fransa Rusya İskandinav ülkeleri ve Portekiz’de de bu sözcük aynı biçimde kullanılmaktadır. Almanca konuşan ülkelerde ise yaklaşık aynı anlamı içeren »Volkskunde« deyimi yerleşmiştir.

  Toplumların kendine özgü yapılarını inceleyen en temel bilim dallarından biri olarak folklor oldukça geniş boyutlar içermektedir. Yaşam biçiminden politikaya ve sosyolojiye dek birçok ayrıntıyı içinde barındıran folklor insana ilişkin incelenmesi gereken en önemli bilim dallarındandır.

  Her toplumun kendine özgü bir yapısı olmasından dolayı folklorun tanımlanması ve içeriğinin belirlenmesinde ülkelerin bilginleri kendi toplumlarının yaşayışına ilişkin değerlendirme yoluna gitmişlerdir.

  İngiltere’de gelenekler bilimi olarak algılanır. Folklor insan kuruluşlarında en yaygın en devamlı ve eski olan şeyleri halk sanatlarını halk endüstrisini inceler. Yazılı belgeleri değil; atalardan gelen geleneklerin etkisi altında inanılan ve yapılan şeyleri inceler. Bugün yaşayan fakat bugünün ve zamanımızın olmayan fikirleri gelenek ve tarihleri eski halklardan kalanları toplar karşılaştırır. Halkın efsane gelenek ve inanışları ile ilgilenir. Özetle folklor halkın düşünsel yapısını oluşturan her şeyi inceler.

  Almanya’da siyasal bilimlerin giriş yeri giriş odası ve sosyal politikanın köken kaynağıdır. Halkın kalıbı ruhu ve türünün bilimsel anlayışıdır. Sosyoloji sözcüğün anlamı ve çağdaş kavramı bakımından folklorun bölümlerinden biridir.

  Amerika’da folklor uygarlık tarihini inceleyen sosyal bilimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

  Belçika’daki yorumu ise halk sınıflarının yaşayışlarına ve uygarlıklarına ait olan her şeyi toplamak inceleyerek açıklamaktır. Folklor insanlığın bakış açısında geçirdiği çeşitli evreleri inceler ve bunları günlük yaşamda karşılaşılan benzer aşamalarla kıyaslama amacını güder.

  Fransa’da halk yaşayışını inceler. Uygar ülkelerde halka ait düşünsel ve maddesel kültürü inceler. Uygar uluslardaki halk düşüncesinin incelenmesidir. Doktrinsiz ortak inanmalar kuramsız çalışmalardır. Hiçbir aydının öğretemediği halkın kendi kendine öğrendiği efsane hikaye gelenek şarkı bilmece söz düzeni yıldızlara ait inanma ve büyüler gibi bilgilerdir.

  Az gelişmiş ulus ve halk kesimlerinin inanış gelenek ve göreneklerinin külliyatı niteliğindedir. Bu da insanlığın başlangıcından zamanımıza kadar az ya da çok bozulmuş biçimde ulaşan kültür kalıntıları olarak açıklanabilir.

  Folklorun anlamı ve tanımı konuları Türkiye’de de halk bilimcileri tarafından da ele alınıp incelenmiştir.

  Bunlardan biri olan Sedat Veyis Örnek’e göre folklor bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alanlardaki kültürel ürünleri konu edinen bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen sınıflandıran çözümleyen yorumlayan ve son aşamada bir senteze vardırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

  Bir ülkenin bir yöre halkının bir etnik grubun yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı oluşturan insanların ortak ve yaygın davranış kalıplarını yaşama biçimini belirli olaylar ve durumlar karşısında tavrını çevresini ve dünyayı algılayışını açıklamada; geleneksel ve törensel yaşamı düzenleyen zenginleştiren renklendiren bir beceriyi beğeniyi yaratıyı kurumu töreyi kurumlaşmayı göz önüne sermede; bir ucuyla geçmişe bir ucuyla da zamanımıza uzanan gelenekler görenekler adetler zincirini saptamada; bu zincirin dışlayıcı ya da destekleyici halkalarını tek tek belirlemede halk kültürünün atardamarlarını yakalayarak bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmada folklorun rolü ve önemi birinci derecededir.

  M. Şakir Ülkütaşır’a göre folklor en derli toplu anlamıyla genel olarak sözlü halk edebiyatı halk musikisi halk temaşası halk gelenek ve inançları gibi tamamen fikri ve manevi oluşumları özetle halkın manevi kültürünü araştıran bir bilimdir. Düğün bayram çocuk cenaze dini boyutlar vs. türünden halk gelenekleri; cin peri büyü afsun muska gibi şeylere inanma biçiminde gündeme gelen bütün halk inançları ile türküleri maniler bilmeceler oyunlar masallar menkıbeler deyimler ve atasözleri folklor konusuna girer. Bütün bunlar belli kesimlerce saptanır ve incelenir. Folklor araştırmalarının temel taşı olan kadro bir kategori içinde ve birbirleriyle yakından ilgili birçok maddeyi içine alan geniş bölümdür.

  Halk biliminin etnoloji sosyoloji sosyal ve kültürel antropoloji edebiyat psikoloji dilbilim dinbilim tarih dinler tarihi sanat tarihi coğrafya tıp hukuk vb. bilimlerle yakından ilişkisi olup; gerektiğinde bu bilim dallarının yöntem ve bulgularından yararlanır başka ülkelerin halk bilimi (folklor) ile ilgili verilerinden koşutluklar kurar karşılaştırmalar yapar bunların kökenine inmeye çalışır. Böylece yerlilikten ve ulusallıktan evrenselliğe geçerek insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunmaya yönelir.

  Halk bilimin içerisine giren konuların yeterli ve herkesin üzerinde anlaşabileceği bir şemasını düzenlemek zordur. Çünkü sosyal bilimlerin çoğunda olduğu gibi halk biliminde de bir takım konuların sınırlarını kesin olarak çizmek bunların diğer bilimlerle olan sınır anlaşmazlıklarını önlemek güçtür. Halk bilimin çalışma konularıyla ilgili olarak yapılan tasnif çalışmaları hakkında yabancı ülkeler ve Türkiye’den bazı örnekler verebiliriz.
  Hemen Paylaş!


 2. #2
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Aşkımın "KALBiNDEN"
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,847

  Standart

  Fransa’da Paul Sebillot’un 1904-1907 yılında yayımlanan »Folklor de France« (Fransa Folkloru) adlı eserinde şöyledir:

  1. Gök ve yer
  2. Deniz ve Tatlı Sular
  3. Hayvanlar ve Bitkiler
  4. Halk ve Tarih

  Londra Folklor Derneğinin yayımladığı kitapta ise şöyledir:

  1) İnançlar ve uyulması gerekli kurallar
  a) Yer ve gök
  b) Bitkiler alemi
  c) Hayvanlar alemi
  d) İnsanlar
  e) İnsanlar tarafından yapılmış eşya
  f) Ruh ve öteki dünya
  g) İnsanüstü varlıklar
  h) Kehanet ve fallar
  i) Sihir
  j) Hastalık ve halk hekimliği

  1) Adetler
  a) Siyasal ve toplumsal kuruluşlar
  b) Bireysel yaşama ilişkin ritler
  c) Uğraşılar işler ve sanayi
  d) Takvimi bayramlar ve diğer bayramlar
  e) Oyunlar sporlar ve eğlenceler

  2) Hikayeler şarkılar ve atasözleri
  a) Hikayeler
  i) Doğru diye anlatılanlar
  ii) Eğlence diye anlatılanlar
  b) Şarkılar ve baladlar
  c) Atasözleri ve bilmeceler
  d) Tabirler (deyimler ve temsiller)

  3) Katkılar
  a) Terminoloji

  Sedat Veyis Örnek’in yaptığı düzenleme de şöyledir:

  1) Köy Kasaba ve Kent Yaşamı (Monografiler)

  2) Yerleşim-Yerleşim Türleri .
  a) Sürekli yerleşim (köy kasaba kent)
  b) Geçici yerleşim (yaylak kışlak)

  3) Barınak-Konut (Halk Mimarisi).
  a) Tipler
  b) Yapım teknikleri ve kullanılan araç-gereçler
  c) Ev eşyası (türleri yapımı kullanılışı)

  4) Aydınlanma Isınma.
  a) Işık elde etme; ışık araç ve gereçleri
  b) Isı elde etme; ısı araç ve gereçleri

  5) Taşıtlar Taşıma Teknikleri
  a) Kara taşımacılığı
  b) Hava taşımacılığı

  6) Ekonomi Türleri
  a) Hayvancılık.
  i) Bakımı beslenmesi korunması
  ii) Çobanlık
  iii) Hayvansal ürünlerin elde edilişleri
  iv) Hayvancılıkla ilgili araç-gereçler
  b) Tarım-Rençperlik
  i) Ekme biçme ürün alma
  ii) Tarım araç-gereçleri
  c) Avcılık
  i) Av türleri (kara deniz avları)
  ii) Av araçları ve teknikleri

  7) Halk Ekonomisi
  a) Üretim
  b) Tüketim
  c) Pazarlama

  8) Beslenme-Mutfak-Kiler
  a) Besin Türleri
  i) Hayvansal besinler
  ii) Bitkisel besinler
  b) Besin Elde Etme Hazırlama Koruma
  c) Mutfak Düzeni Araçları
  d) Kiler Depo Mahzen
  e) Yemek Çeşitleri
  f) Sofra Düzeni

  9) Ölçme Tartma Hesaplama Birimleri; (Zaman ve Mesafe Kavramları)

  10) Halk sanatları ve Zanaatları
  a) İşletme Örme Dokuma Basma İşleri
  b) Ağaç Taş Maden Toprak Cam Deri İşleri

  11) Giyim-Kuşam-Süs
  a) Giyim-Kuşam
  i) Erkek giyimi
  ii) Kadın giyimi
  iii) Çocuk giyimi
  iv) Günlük giyim
  v) Törensel giyim
  vi) Meslekleri ve yaş gruplarını belirleyen giyimler
  b) Süslenme

  12) Halk Bilgisi
  a) Halk Hekimliği-Halk Baytarlığı
  b) Halk Botaniği-Halk Zoolojisi
  c) Halk Meteorolojisi-Halk Takvimi
  d) Halk Hukuku

  13) Halk İnançları; Töreler Adetler Gelenekler Görenekler

  14) Geçiş Dönemleri
  a) Doğum
  b) Evlenme
  c) Ölüm

  15) Bayramlar-Karşılamalar-Uğurlamalar
  a) Dinsel Nitelikli Bayramlar
  b) Yerel Nitelikli Bayramlar
  c) Karşılama ve Uğurlamalar

  16) Kalıp Hareketler (Tavırlar Jestler Mimikler)-Kalıp Sözler ve Sesler
  a) Günlük Yaşamla İlgili Olanlar
  b) Törensel Yaşamla İlgili Olanlar
  c) Islık Çalma Çağırma Ses Çıkarma

  17) Dernekler Kuruluşlar; Dayanışma ve Yardımlaşma
  a) Esnaf dernekleri
  b) Dinsel Kuruluşlar
  c) Cinse ve Yaşa Dayalı Örgütler
  d) Komşuluk

  18) Dinsel-Büyüsel İçerikli İnançlar İşlemler
  a) Ziyaretler Yatırlar Türbeler Mezarlar
  b) Fal Rüya Yorumu Gelecekten Haber Verme
  c) Büyücülük; Türleri ve Teknikleri

  19) Halk Edebiyatı
  a) Destanlar
  b) Efsaneler
  c) Masallar
  d) Halk Hikayeleri
  e) Halk Şiiri
  f) Halk Türküleri
  g) Fıkralar
  h) Atasözleri-Deyimler
  i) Tekerlemeler
  j) Bilmeceler
  k) Alkışlar Kargışlar
  l) Ağıtlar
  m) İlahiler
  n) Maniler

  20) Halk Tiyatrosu (Geleneksel Tiyatro)
  a) Ortaoyunu
  b) Karagöz
  c) Kukla
  d) Meddahlık
  e) Seyirlik Köylü Oyunları

  21) Halk Oyunları (Dansları)

  22) Halk Müziği ve Müzik Araçları

  23) Çocuk Oyunları ve Oyuncaklar
  a) Temsili Nitelikteki Oyunlar
  b) Oyuncak Türleri ve Nitelikleri

  24) Halk Eğlenceleri; Sporlar

  25) Adlar
  a) İnsan Adları
  i) Asıl adlar
  ii) Soyadları
  iii) Lakaplar-takma adlar
  b) Yer Su Dağ Köy Meydan Cadde Sokak Ev Adları

  Türkiye’de Halk Biliminin Geçmişi ve Bugünü

  Türkiye’de folklor çalışmaları Batı ülkelerine kıyasla daha geç başlamıştır. Bazı araştırmacılar folklorun bir bilim olduğundan habersiz bazı veriler elde edip bunları bazı dergilerde yayımlamışlardır. Başlangıçta daha çok folklorun ne olduğu üzerine açıklamalar içeren yazılar yazılmıştır. Gökalp »Halka Doğru« adlı dergide »Halk Medeniyeti 1« başlıklı yazısında folklor terimine karşılık olarak »halkiyat« terimini (1913) kullanmıştır. Resmi uygarlık ve halk uygarlığı olmak üzere bir kavmin iki uygarlıktan oluştuğunu belirtmiş; kuralları yazılı olmayan ağızdan ağza geçerek bir soyda uzayıp giden geleneksel uygarlığı konu edinen bilimi de »halkıyat« olarak tanımlamıştır.

  Mehmet Fuat Köprülü İkdam Gazetesinde »Yeni Bir İlim: Halkiyat-Folklor« konulu yazısında (1914) folklorun Avrupa’daki gelişiminden ve ülke için öneminden söz etmiştir. Folklor terimi açık olarak ilk defa bu yazıda geçmiştir.

  Rıza Tevfik Bölükbaşı Peyam Gazetesinin edebiyat ekinde »Folklor« başlıklı yazısında (1914) kelimenin aslını açıklayarak bizdeki anlamıyla Avrupa’daki anlamı arasındaki farklarına dikkat çekmiştir. Ayrıca halk biliminin asıl konusunun ortak halk edebiyatı ürünleri olduğunu belirtmiş atasözleri ve türkülerden örnekler vermiştir.

  Selim Sırrı Tarcan Türkiye Edebiyat Mecmuasında »Halk İlmi (Halkiyat)« dergisinde (1924) folkloru tanımlayarak folklorun birleştirici ve eğitsel bir bilim dalı oluşunun üzerinde durmuştur.

  Rauf Yekta Bey »Dar ül Elhan Külliyatı« defterlerinin »Anadolu Halk Şarkıları« adını taşıyan 1. sayısında yazdığı önsözde folklorcuların derleyip topladıkları ezgi ve sözlerin ulusun geçmişini aydınlatmadaki önemine değinmiş halk türküleri derlemenin önemini belirtmiştir.

  Türkiye’de halk bilimi alanında çalışma yapan yabancılar daha çok halk edebiyatı ve halk müziği konuları üzerinde durmuşlardır. Bu bilimcilerden bazıları şunlardır: B. Bartok W. Eberhard F. Giese G. Jacob U. Johansen F. W. Hasluck I. Kunos F. Luschan Th. Menzel G. Mezsaros G. Nemeth K. Rainhardt H. Ritter W. Ruben.

  Cumhuriyet dönemine kadar folklor konusundaki çalışmalar daha çok kişisel ve dağınık görünümdedir. 1927 yılında Ankara’da »Anadolu Halk Bilgisi Derneği« daha sonra da »Türk Halk Bilgisi Derneği« adını alan dernek Türk Halk Bilimine dönük çalışmaları başlatan ilk örgüttür.

  Bu dernek çıkardığı »Halk Bilgisi Haberleri« adlı süreli yayınıyla ülkemizin çeşitli yörelerinden derlenen halk bilimi verilerini toplu olarak sunmuştur. »Halk Bilgisi Toplayıcılarına Rehber« adlı kılavuz da yayınlamıştır.

  1955 yılında Türk Halk Sanatlarını ve Ananelerini Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Bu oluşum iki kez ad değiştirerek günümüzdeki Folklor Araştırmaları Kurumu adını almıştır.

  1964 yılında kurulan »Y.T.G. Türk Folklor Enstitüsü kurma derneği« 1966 yılında »Türk Folklor Araştırmaları Kurumu« adını alarak bu alanda çalışmalar yapmıştır.

  Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğüyle kurulan iki dernek de süreli yayınları sergileri açık oturumlarıyla folklora alanında katkılar sağlamışlardır.

  1932 yılında kurulan Halkevleri kültürün araştırılması incelenmesi yaygınlaştırılması ve halkla kaynaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Halkevlerinin Köycülük Kolları köy ve kasabalara geziler düzenlemiş bu gezilerde elde edilen ilgili verileri yerel dergilerde yayımlanmıştır. Halka dönük etkinlikleriyle bu kuruluşlar çeşitli illerde çıkardıkları yerel dergiler yayınladıkları kitaplar aracılığıyla halk bilimi alanındaki verileri büyük bir bölümünü yitip gitmekten kurtarmışlardır. Halk bilimini ilgilendiren kılavuz ve el kitaplarının monografilerin büyük bölümü çeşitli halkevlerinin aracılığı ile okuyucuya ulaştırılmıştır.

  Türk Dil Kurumu da halk ağzından derleme dergileri derleme ve tarama sözlükleriyle dil konusunda halk bilimine katkıda bulunan kurumlar arasındadır.

  Üniversitelerde uzun yıllar bağımsız bir folklor kürsüsü kurulamamıştır. Günümüz itibariyle (2000) bu alanda bağımsız kürsü yalnızca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde kurulabilmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinde 1938-1948 yılları arasında halk edebiyatının yanında halk bilimi konularına da programında yer veren bir kürsü Pertev Naili Boratav’ın öncülüğünde çalışmalar yapmıştır. Aynı fakültenin etnoloji kürsüsü ise etnoloji ve sosyal antropolojinin yanı sıra folklor konularını işlemektedir. Boratav ve İlhan Başgöz Türkiye dışındaki üniversitelerde Türk Halk Bilimi hakkında araştırma ve incelemeleriyle bu alana önemli katkılar sunmuşlardır. Aynı fakültede Etnoloji ve Sosyal Antropoloji öğretim üyelerinden olan Orhan Acıpayamlı doğum halk hekimliği bibliyografya Nermin Erdentuğ evlenme adetleri Sedat Veyis Örnek halk inançları ölüm vs. konularda monografik nitelikte araştırmalar yaparak yayınlamışlardır. Bu fakültenin tiyatro kürsüsü öğretim üyelerinden Metin And ve Özdemir Nutku geleneksel Türk tiyatrosu konusundaki araştırma ve incelemeleriyle halk bilimi alanına katkıda bulunmuşlardır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 1993 yılında Halk Bilimi Bölümü bağımsız bir bölüm olmuştur.

  Hacettepe Üniversitesinde Sosyal Antropoloji ve Genel Türk Edebiyatı Bölümündeki bazı araştırma ve incelemeler de halk bilimi kapsamına girmektedir. Sosyal Antropoloji Bölüm başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in de halk bilimi alanında önemli katkıları olmuştur. Aynı fakültenin Türk Dili Ve Edebiyatı bölümüne bağlı Ana Bilim Dalı olarak Türk Halk Bilimi öğretimine devam etmektedir.

  Boğaziçi Üniversitesinde Tahir Alangu’nun halk bilimin tarihçe ve yöntem sorunlarıyla ilgili dersleri de bu alandaki katkılardandır.

  Atatürk Üniversitesi özellikle halk edebiyatı alanında verimli çalışmalar araştırmalar yapmakta ve yayımlamaktadır.

  1938 yılına kadar çeşitli dergilerde halk bilimi ile ilgili bazı yazılar yer alırken bu tarihte »Halk Bilgisi Derneği’nin yayınladığı »Halk Bilgisi Mecmuası« ile »Halk Bilgisi Haberleri’nde ağırlık tamamen Halk Bilimsel yazı ve derlemelere verilmiştir. Bunları zamanla Folklor Postası Türk Folklor Araştırmaları Türk Etnografya Dergisi Folklor Folklora Doğru Sivas Folkloru Halkbilimi gibi dergiler izlemiştir. Bunların bir kısmı yayınına son vermiştir. Yayınlanmaya devam edenler arasında Folklor/Edebiyat Milli Folklor Halk Bilim Türk Dünyası Erciyes gibi dergileri örnek verebiliriz. Halkevleri ve Fakülte dergilerinin halk bilimine katkıları olmuştur. Halk bilim yıllık ve belletenlerinde de özlü araştırma ve incelemeler yer almaktadır.

  Türkiye’de ilk resmi derlemeler İstanbul Belediye Konservatuarı tarafından 1926 yılında başlatılmış; bu amaçla dört gezi düzenlenmiştir. Halk bilimin alanına giren konulardan biri olarak derlenen türküler notaya alınarak 14 defter halinde yayımlanmıştır. İlk pentatonik türkü bu gezilerde Gümüşhane’de kaydedilmiştir. Mahmut Ragıp Gazimihal da 1929 yılında »Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz« adlı bir kitap yayımlamıştır.

  Ülkemizde çeşitli tarihlerde halk bilimiyle doğrudan ilgili kongre seminer ve danışma toplantıları düzenlenmiş ve bu çalışmalar devam etmektedir. Bunların kimileri derneklerin girişimiyle kimileri de devletin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

  İş Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank Sümerbank gibi bankaların özellikle yayın alanındaki etkinleriyle halk bilimi alanına katkıları olmuştur. Halk bilimine el sanatlarına ilişkin yayınlarının yanında halkın yaratı ve beceri ürünlerini tanıtan gösteri sergi koleksiyon türünden çalışmaları da dikkate değerdir.

  Halk bilimi alanında hizmet veren resmi bir kuruluş olarak Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü geçmişten bugüne birtakım değişiklikler geçirerek kurulmuştur. İlkin »Milli Folklor Enstitüsü« adıyla 1966 yılında kurulmuştur. Amacı folklorun çeşitli konularında çalışmalar yaparak bir folklor arşivi kütüphanesi müzesi kurmak yurdun değişik yerlerinde bu konularda yapılan çalışmaları birleştirip teşvik etmek ve bunlara rehberlik etmektir. 1973 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile »Milli Folklor Dairesi Başkanlığı« adını alan kurum 1982 yılında teşekkül eden Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak müstakil daire başkanlığı şeklinde görevini sürdürmüştür. 1989 yılında »Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Başkanlığı 1991 tarihinde de »Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü« (HAGEM) adını almıştır.

  Genel müdürlükçe halk kültürünün bütün konularında yapılan araştırmalar yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere folklor araştırmacıları tarafından görüşme tekniği ses kayıt cihazları fotoğraf makineleri ve video kamera kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum kuruluş ve üniversitelerle işbirliği içinde panel sempozyum kongre vb. yapılmakta sunulan bildirilerin basımı sağlanmaktadır
 3. #3
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Aşkımın "KALBiNDEN"
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,847

  Standart
  Türkiye’de Halkbilim çalışmaları yirminci yüzyıldan çok daha önce bilimsel metotlarla olmasa da halk kültürünün öykülenerek aktarılmasıyla başlamıştır. Özellikle Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi geniş birikimi ve canlı anlatımıyla bu tip eserlerin en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Ayrıca Divan-ı Lugat Dede Korkut Hikayeleri gibi önemli örnekler de Halkbilim çalışmalarında kullanılacak denli önemli bilgiler aktarmaktadır.  Türk folklorünün önemli figürlerinden biri; [Misafirler Kayıt Olmadan Linkleri Göremez | Kayıt Olmak için Tıklayın]


  Bilimsel anlamda folklor ile ilgili yazılar yirminci yüzyılın başında verilmeye başlanmıştır. 1913 yılında Ziya Gökalp “Halka Doğru” adlı dergide 1914 yılında Mehmet Fuat Köprülü de “İkdam” gazetesindeki yazılarında “Folklor” terimi yerine “Halkiyat”ı kullanmışlardır. Daha sonra Rıza Tevfik Bölükbaşı “Peyam” gazetesi ekinde Selim Sırrı Tarcan “TEM”de Rauf Yekta “Darül Elhan Külliyatı”nda ilk Halkbilim yazılarını kullananlardır.
  Cumhuriyet’in ilanına kadar Türk Halkbilimi ile ilgili araştırma-inceleme ve yayınların dağınıklığı dikkati çekmektedir. 1927 yılında Ankara’da “Anadolu Halkbilgisi Derneği” adıyla kurulan bir süre sonra adı “Türk Halkbilgisi Derneği” olarak değiştirilen dernek Türk Halkbilimine ilişkin çalışmaları başlatan ilk kuruluştur. Çıkardığı “Halkbilgisi Haberleri” adlı süreli yayınıyla ülkemizin çeşitli yörelerinden derlenen Halkbilim verilerini toplu bir biçimde sergilemiştir. Daha sonra 1932 yılında kurulan “Halkevleri” 1955 yılında “Folklor Araştırmaları Kurumu” 1964 yılında “Türk Folklor Kurumu” 1966 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kurulan Milli Folklor Araştırma Dairesi” halkbilimine ilişkin ilk köklü çalışmaları başlatmışlardır.
  Türk folkloründe bir başka önemli figürlerden biri [Misafirler Kayıt Olmadan Linkleri Göremez | Kayıt Olmak için Tıklayın]


  Üniversitelerimizde ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji ve Antropoloji kürsüsü ve Atatürk Üniversitesi’nde Halk Edebiyatına ilişkin çalışmaların dışında Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halkbilim Topluluğu (THBT) ve Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi gibi kuruluşlar da Türk halkbilimini sürdüren araştırmalarda bulunmaktadırlar. Bunlardan başka Ankara’da HOY-TUR TÜFEM TUBİL İstanbul’da FOLKTUR FOYAK İzmir’de İFAK EFEM ve diğer illerimizde değişik adlarla kurulmuş amatör dernekler ve kuruluşlar Halkdansları başta olmak üzere Türk Halkbilimine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadırlar.
  Türk Halkbilimi’ndeki başlıca eksiklikler şunlardır:
  • Günümüze kadar derlenen materyaller sistemli bir biçimde düzenlenip arşivlenerek incelemeye hazır bir duruma getirilmemiştir. Bu amaca yönelik birkaç girişim ekonomik zorluklar ilgisizlik ve desteksizlik yüzünden yalnız toplantı tutanaklarında kalmıştır.
  • Halkbilimimizin bütün konularını kapsayan bir sözlükten henüz yoksunuz. Halkbilim çalışmalarında el altında bulundurulması gereken “Halkbilim Atlasları”nın hazırlanmasıyla ilgili çalışma da başlatılamamıştır.
  TÜRK FOLKLORÜ GELENEĞİ


  ”Folklor” genelde “Halkoyunları”ile eşanlamlıymış gibi kullanılır.Oysa folklor; halkın geleneğe bağlı maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metotlarla inceleyen derleyenaraştıransınıflandıran ve halk kültürü üzerinde değerlendirmeler yapan bir bilimdir.Kısaca diyebiliriz ki; Folklor halk oyunlarıyla birlikte diğer öğeleri (gelenek inanç türkü…vb) de kapsayan bir kavramdır. Bu itibarla folklor oynanmazhalk oyunları oynanır.Çeşitli bölgelerimizde tarihi ve coğrafi bir gerçek olarak değişik örneklerle gelişen ve çoğalan halk oyunları geleneği tabiatinsanyurt sevgisi ve milli bütünlüğün en açık ifadesidir. Halk oyunları folklor biliminin bir bölümüdür.Ülkemizde halk oyunları bölgelere göre bazı değişik türleri ihtiva eder.
  Başlıca türleri:
  1) Bar: Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde (ErzurumErzincanKars ve Artvin dolaylarında) icra edilen bir oyun türüdür.
  2) Halay: Doğugüneydoğu ve Orta Anadolu’da davul zurna eşliğinde oynanır.(örnek yöre;HataySivasBingölBitlis.vb)
  3) Horon: Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe veya davul eşliğinde icra edilir.(örnek yöre;OrduGiresunTrabzonRizevb)
  4) Karşılama ve Hora: Genellikle Trakya’da kısmen de Marmara’nın doğu ve güneyinde görülen bir oyun türüdür.(örnek yöre: TekirdağEdirne Boluvb)
  5) Zeybek: Bu oyun türüne Ege Bölgesinde rastlanır.( örnek yöre; AydınİzmirManisa)
  6) Bengi: Marmara Bölgesinin güneyinde genellikle Balıkesir dolaylarında görülen bir oyun türüdür.(örnek yöre; Balıkesir Kütahya Bergamavb)
  7) Mengi: Ege bölgesi ve Akdeniz Bölgesinin bazı illerinde bu oyun türüne rastlamak mümkündür.
  8) Kaşık havaları: Güney Anadolu’nun Akdeniz’e uzanan kesimleri genellikle kaşıklı oyunlar bölgesi olarak gösterilir.(örnek yöre; Mut Antalya Silifke vb)
  9) Teke Zortlatması: Bu tür de yine Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde oynanır.( örnek yöre:Antalya Isparta Alanyavb)
  10) Semah: Genellikle Türk-Alevi topluluklarının özel ayin ve toplantılarında kendi aralarında yaptıkları törenlerle ilgili oyunlardır.Türkiye’nin hemen hemen her yerinde semahlara rastlamak mümkündür.
  Halk oyunları türlerinden karşılamayı kapsamlı olarak incelemek gerekirse;

  KARŞILAMA: Adından da anlaşıldığı gibi karşılıklı ve en az iki kişiyle oynanır. Karşilama denınce akla ılk gelen yer Trakya olur.Fakat yurdumuzda Trakya’nin dişinde bazi bölgelerde de karşilama görülür.Örnek; BursaBilecik Giresun Ankara (göçmenlerin bulunduğu yerler) Tüncelide de “koşalma” adi altinda karşilamalara rastlamak mümkündür. Karşilamalar ;Trakya’da mendilMarmara’da kaşik Tünceli(pülümür)’de çift mendille oynanır.Kullanılan enstrümanlar; kaba zurna davulklarnetdarbükadir.Ordu ve Giresün karşilamalarinda bağlama da kullanilir.En önemli enstrüman davüldür. Bir oyunun karşilama almasi için 3 ünsür gerekir.Bunlar;
  1) Karşılıklı oynanması
  2) Tutunma olmaması
  3) 9 zamanlı olmasıdır
  Yeri gelmişken konuyu biraz daha genelden özele indirip bir açiklama yapmak isterim.Arzu ile Kamber karşilama değil horadir.Hora; Trakya bölgesinin toplu oynanan canli ve hareketli oyunlarina verilen genel addir. Horalar ritmik harekettarziyla dizi biçimindeki oyunlarin özellikle kabadayilik yiğitlik ifadesi taşiyan tipik örneklerdir. ZigoşArzu ile Kamber Eski kasap Kabadayi…vb(hora)

  EDİRNE  ADANA


  ANKARA


  ADIYAMAN  ARTVİN


  TRABZON


  ERZURUM  KARS


  NEVŞEHİR


  BİN DALLI VE KINA KOSTÜMÜ
  Konu TUTKUM tarafından (22-02-2008 Saat 15:20 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood mu yaptınız ne :D

 4. #4
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Aşkımın "KALBiNDEN"
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,847

  Standart Illere Göre Yöre Kiyafetlerimiz

  ADANA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Yelek 2- Gömlek 3- Şal Puşu 4- Çorap 5- Yemeni 6- Şalvar 7- Zıbın 8- Cepken 9- Kuşak 10- Çarık – Postal 11- Keçe - Külah – Dalfes 12- Kefiye 13- Kama - Pala - Tabanca
  KADIN 1- Alınlık 2- Yazma 3- Yelek 4- Güdük 5- Kemer 6- Üçetek 7- Şalvar 8- Çorap 9- Çarık 10- Zıbın 11- Cepken 12- Tuman 13- Edik - Papuc 14- Fes 15- Mahmudiye 16- Gazi 17 – Kefiye 18- Şeş (Tül)

  ADIYAMAN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Gömlek 2- Kırkdüğme 3- Şalvar - Yün Kıl Şalvar 4- Kuşak 5- Aba – Sako 6- Çorap 7- Çarık - Yemeni 8- Dağ Telliği - Terlik 9- Mendil
  KADIN 1-İç Gömleği 2-Zıbın 3- Üçetek 4-Şalvar 5-Önlük 6-Kuşak 7-Çorap 8- Çarık – Yemeni 9- Terlik (Başörtüsü) 10- Gümüş Taç 11- Puşu 12- Keten

  AFYON YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1-Gömlek - Mintan 2- Cepken 3- Sıkma Yelek 4- Şalvar 5- Kuşak – Kolon 6- Çorap 7- Çizme - Get – Çarık 8-Püsküllü Fes 9- Poşu 10- Kınlı Bıçak 11- Potur
  KADIN 1- Peşli - Pessiz Entari 2- Telli Hare - Pullu Hare 3- Şalvar 4- Cepken 5- Kemer - Şal Kuşak 6- Çorap 7- Çarık - Alelumun Kundura 8- Fes - Tepelik – Rakçin 9- Hotoz - Tuzak" Hotoz - Taç 10- Krep Örtü 11- Hamaylı 12- Beşibiyerde

  AĞRI YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK1-Frenk Gömleği 2- Yelek 3- Pantolon - Şalvar 4- Kaytan 5- Dizleme – Çorap 6- Çarık 7 - Külah - Papak – Şakpa 8- Köstek 9- Cepken 10- Kuşak
  KADIN 1-Entari 2-Yelek 3-Palaska 4- Önlük 5- Kolçak 6- Çorap 7- Kemerli Ayakkabı 8- Kofi- Hotoz - Eşarp 9- Şalvar 10- Cepken

  AKSARAY YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- İç göynek 2- Yakasız göynek 3- Yelek 4- Şalvar 5- Yün Çorap 6- Çarık – Yemeni
  KADIN 1- Fes 2- Yazma 3-Alınlık 4-İçlik 5- Üçetek 6- Şalvar 7- Çorap 8- Çarık – Yemeni

  AMASYA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Iç Göynek 2- Şalvar 3- Yelek 4- Çorap 5- Çarık 6- Kuşak
  KADIN 1- İç Göynek 2- Şalvar 3- Üç Etek (Üst) 4- Şal 5- Önnük 6- Çorap 7- Çarık 8- Cepken 9- Yelek 10- Fes 11- Yemeni

  ANKARA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Kaleve 2- Çorap 3- Zıkpa-Zevga-Potur-Dirdik 4- Kuşak - Çarşaf – Şal 5- Yelek 6- Osmaniye işlik 7- Dizlik 8- Cepken 9- Camedan - Cevadan 10- Kefiye 11– Poşu 12- Fes – Takke 13- Ayakkabı-Yemeni-Cimcime 14- Gümüş Köstek 15- Hamail ¬16-Silahlık 17- Pazvant 18- Bozubant
  KADIN (BİNDALLI) 1- Oyalı Yazma 2- İçlik - Göynek 3- Bindallı 4- Gümüş Kemer 5- Çorap (Nakışlı) 6- Mest pabuç
  1- Poşuğ 2- Yemeni (Oyalı) 3- Kofi 4- Üç etek 5- Kuşak 6- Şalvar 7 - İçlik - Göynek 8- Çorap (Nakışlı) 9- Kalloş potin

  ANTALYA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Poşu 3- Mintan 4- Şal - Yün Kuşak 5- Cepken 6- Cağşır 7 - Çorap 8- Çarık
  KADIN 1- İşlik – Göynek 2- Üçetek – Zıbın 3- Kepe (Yelek) 4-Şal Gömlek 5- Sağır Yeleği 6- Kuşak 7- Çorap 8- Çarık 9- Citari 10- Fes Alınlık 11- Pullu Destar 12-Pullu Oyalı Yazma 13- Poçu Poşu 14- Peştemal Örücek

  ARDAHAN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Fes üstü Kala 3- Gömlek 4- Cepken 5- Şalvar 6- Kuşak 7- Yün Çorap 8- Çarık – Mes
  KADIN 1- Kofi 2- Vala - Çit 3- Yazma 4- Alınlık 5- Üçetek - Poturlu Etek 6- Peştamal 7- Göğüslük 8- Şalvar 9- Kemer 10- Yün Çorap 11- Çarık - Yemeni

  ARTVİN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1-Kabalak - Kastol 2- Çoka (Ceket) 3- Göğüslük 4- Şal (Pantolon) 5- Çorap 6- Tozluk 7- Çapula – Yemeni 8- Fişeklik 9- Gömlek 10- Çizme
  KADIN 1- Üçetek 2- Sıkman (Yelek) 3- Dizlik 4- Kuşak - Peştemal 5- Fes 6- Mahmudiye 7 – Çorap 8- Çapulla - Yemeni 9- Şalvar

  AYDIN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Don 2- Dizlik 3- Gömlek 4- Dolgu Kuşak – Delme 5- Silahlık 6- Camedan 7 - Cepken 8- Tozluk 9- Ayakkabı 10- Fes 11- İşlik 12- Kuşak 13- Çizme
  KADIN 1- Göynek 2- Göncek 3- Üçetek - Zubun Zıbın 4- Önlük 5- Fermile - Fermene 6- Kuşak 7- Fes 8- Krep 9- Uladu Örtü 10- Tennik 11- Keten Kulağı 12- Uzun Ceki Al 13- Ceki 14- İlmecer 15- Dulakcak 16- Pullu Top 17- Çorap 18- Ayakkabı

  BALIKESİR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Topuklu Ayakkabı 2- Beyaz Çorap 3- Tozluk 4- Tozluk Bağı 5- Kesik Şalvar (Zeybek) 6- Yağlık 7- Bel Dolaması 8- Kollu Cepken 9- Kamatlı 10- Boyun Yağlığı 11- Kep 12- Kep Bağı
  KADIN 1-Patik 2- Şalvar 3- Önlük .4- Heybe 5- Bel Dizgesi 6- İçlik 7 – Cepken 8- Alınlık 9- Baş Yemenisi 10- Kaşık

  BATMAN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Cemedani – Poşi 2- Gömlek (Osmanlı Vaka) 3- Ye/ek 4- Şalvar 5- Kuşak – Şelemend 6- Yün Çorap - Raşık 7- Çarık - Yemeni
  KADIN 1- Tülbent Puşi (Sargı) 2- Fistan 3- Kiraz 4- Puşi 5-Kuşak 6- Şalvar 7- Yün Çorap 8-Raşık (Ayakkabı) Edik

  BAYBURT YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Başlık Fes 2- Cepken 3- Köstek 4- İçlik 5- Şal Kuşak 6- Zıvga 7 – Çorap 8- Çapula 9- Yağlık 10-Mendil
  KADIN 1- Başlık Yazma 2- Üçetek 3- Kemer 4- içlik 5- Şalvar 6- Çorap 7- Yemeni

  BİLECİK YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Cepken 2- Kuşak 3- Gömlek – 4-İçgömlek 5- Yelek 6- Yağlık 7-Çevre 8-Mendil 9-İç Donu 10- Şalvar Don 11-Mintan 12- İç Gömlek ¬Göynek 13- Fes 14- Poşu 15- Takke 16- Çevre 17- Pullu Mendil 18- Çorap 19- Çarık 20- Yemeni 21- Tozluk
  KADIN 1- Cepken 2- İçlik 3- Şalvar 4- Kemer 5- Yağlık 6- Yelek 7- Kolluk 8- Başlık 9- Bazı 10- Fes - Sarma 11- Gıdıklık 12- Çorap 13- Yemeni

  BİNGÖL YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Tiftikli Kalpak 2- Yelek 3- Şalvar 4- Ayakkabı 5- Yün çorap (Tiftikli) 6- Hamale 7- Mendil (ipek) 8- Yemeni (Topuklu)
  KADIN 1- Fistan-Elbise 2- Şalvar 3- Entari 4- Gümüş Kemer 5- Oyalı Yazma 6- Gömlek 7- Şal 8- Ağvan Şapka (Fini ) Foni 9- İşlemeli Mendil 10- Yelek 11- Yemeni (Topuklu)

  BİTLİS YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Şalvar 2- Şapik 3- Püsküllü Kuşak 4- Çorap 5- Harik (Ayakkabı) 6- Kefiye - Egal (Poşu-siyah)7 - Gömlek
  KADIN 1- Fistan 2- Püsküllü Kuşak 3- Yelek 4- Don 5- Çarı k 6- Merheme (Başörtüsü) 7 - Poşu

  BOLU YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1-Keçe küllah 2- İpek poşu 3- İç gömlek 4- Cepken - Yelek 5- Silahlık 6- Kuşak 7- Şalvar 8- Çorap 9- Çizme
  1- Keçe küllah 2- Püsküllü poşu 3- İç gömlek 4- Kartal Kanat cepken 5- Silahlık 6- Kuşak 7 - Şalvar 8- Çorap 9- Çizme
  1- İşli Cepken 2- Gömlek 3- Şalvar 4- Kuşak 5- Dizaltı yün Çorap 6- Yemeni
  KADIN 1- Çember 2- Fes 3- Çeki 4- Şalvar 5- Üçetek 6- Akça Göynek 7 - Fermana 8- Yün Çorap 9- Yemeni10-Altın

  BURDUR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Poşu 3- Mintan 4- Şal - Yün Kuşak 5- Cepken 6- Cağşır 7- Çorap 8- Çarık
  KADIN 1- İşlik (Göynek) 2- Üçetek(Zıbın) 3- Kepe (Yelek) Şal Gömlek 4- Sağır Yeleği 5- Kuşak 6- Çorap 7- Çarık 8- Citari 9- Fes Alınlık 10- Pullu Destar 11-Pullu Oyalı Yazma 12- Poçu Poşu 13- Peştemal Örücek

  BURSA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Hilali Gömlek 2- Şalvar 3- Çaprazlı Yelek 4- Şarka 5- Cepken 6- Keçe Külah 7 - Kefiye 8- Çorap 9- Bel Kolanı 10- Şal 11- Kozalı Kuşak 12- Çarık 13- Çoban Şalı
  KADIN 1- Şalvar - Paçadan – Pullu Grep 2- Mintan – Göynek 3- Üçetek 4- İçli – Kapatma 5- Sıktırma 6- Sarka 7- Güdük 8- Önlük 9- Arkalık Kuşak 10- Çorap 11- Çetik Yemeni 12- Saçlık 13- Boncuklu Fes 14- Takke 15- Terlik 16- Yanak Düzen 17- Gıdıklık 18- Çarık 19- Dizge 20- Bazı 21- Fistan


 5. #5
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Aşkımın "KALBiNDEN"
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,847

  Standart

  ÇANAKKELE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Yemeni 3- Gömlek 4- İç Çepken 5- Cepken 6- Kuşak 7- Yağlık 8- Silahlık 9- Potur 10- Tozluk 11- Yün Çorap 12- Ayakkabı
  KADIN 1- Başlık 2- Gömlek 3- Don 4- Bindallı 5- Cepken 6- Önleç (Futa) 7- Yağlık 8- Yün Çorap 9- Ayakkabı

  ÇANKIRI YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Puşu 2- İçlik 3- Cepken 4- Zıvka 5- Gedik 6- Y ün Çorap 7- Yemeni
  KADIN 1- Fes – Taç 2- Yemeni - Çevre 3- Fermane 4- Üçetek 5- Şalvar 6- Bindallı 7- Çorap 8- Yemeni

  ÇORUM YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1-Keçe Fes (Başlık) 2- Poşi 3- Cepken 4- Gömlek (içlik) 5- Kuşak (Tosya Kuşağı) 6- Gayret Kuşağı 7- Zıvga 8- Ayakkabı
  KADIN 1- Can Fes 2- Yemeni (Beyaz)3- Cepken 4- Üçetek 5- Yün çorap 6- Ayakkabı

  DENİZLİ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Kozalı Fes 2- Oyalı Poşu 3- Kabalak 4- Boyun Bağı (Dolak) 5- Gömlek Alayke (Mintan) 6- Kuskun 7 – Şalvar 8- Kartal Kanat Kolsuz Cepken 9- Potur 10- Kuşak 11- Kolan 12- Silahlık 13- Oyalı Mendil 14- Körüklü Çizme 15- Yün Çorap
  KADIN 1- Turalı Fes 2- Çitme 3- Yemeni 4- Tül Al Cala 5- Dolak (Boyun Bağı) 6- Tomak Zülüf 7 - Göynek (Börümcek) 8- Üçetek 9- Şalvar 10- Önlük 11- Yün Çorap 12- Patik 13- Çarık - Kundura

  DİYARBAKIR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Cemedan 2- Şalvar 3- Yelek 4- Gömlek 5- Kuşak 6- Yemeni 7- Çorap 8- Pazubent 9- Hamayli 10- Köstek 11- Mendil
  KADIN 1- Kofi 2- Şeer 3- Tülbent 4- Puşi 5- Şirik 6- Fistan 7 - Kotik 8- Üçetek 9- Peştemal 10- Agabani (Bel Kuşağı) 11- Derpi 12- Çorap 13- Yemeni

  EDİRNE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Dolak 3- Çevre (Boyun Mendili) 4- Cabadan 5- Kartal Kanat 6- Kuşak(Kırmızı-Beyaz) 7- Mendil(Kırmızı-Beyaz) 8- Potur 9- Gömlek 10- Çorap 11- Ayakkabı
  KADIN 1- Yemeni 2- Cepken 3- Bürümcük 4- Yağlık 5- Şalvar 6- Çorap 7- Ayakkabı –Patik 8- Mendil (Kırmızı-Beyaz)9- Uçkur 10- Altın

  ELAZIĞ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1-Fes (Keçe) 2- Oyalı Yazma 3- Beyaz Gömlek 4- Yelek 5- Şal Kuşak 6- Şalvar 7- Beyaz çorap 8- Poçikli Yemeni
  KADIN 1- Fes (Tepelik) 2- Oyalı Yazma 3- Alınlık 4- Beyaz Gömlek 5- Üçetek 6- Şalvar 7- Gümüş Kemer 8- Beyaz Çorap 9- Yemeni 10-Çarık

  ERZİNCAN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Mintan 2- İçlik - Gömlek 3- Yelek 4- Şalvar 5- Aba 6- Kuşak 7- Çorap 8- Cistik (Poçikli Yemeni)
  KADIN 1-Yazma 2- İç Gömlek 3- Bindallı 4- Fistan 5- Salta 6- Şalvar 7 - Üçetek 8- Yün çorap 9- Ayakkabı

  ERZURUM YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Yelek 2- Zığva 3- Gömlek 4- Kuşak 5- Cıstik 6- Pazubant 7- Yün Çorap 8- Ayakkabı - Potin
  KADIN 1- Entari - Bindallı 2- Başlık 3- Gümüş Kemer 4- Pabuç 5- Dizleme Çorap 6- Yemeni

  ESKİŞEHİR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- İpek Poşu 3- Gömlek 4- Kolsuz Delme 5- Şal Kuşak 6- Gazeki 7 - Cepken 8- Diz Üstü işli Şalvar 9- Diz Altı Yün çorap 10- Yemeni 11- Kundura
  KADIN 1- Tepelik 2- Grep - Tülbent 3- İçlik 4- Sarka – Pesent 5- Canfez 6- Altı Parmak7- Cezi - Pançaklı Cezi 8- Hint Kumaşı Sevai 9- Kıran - Hörgüçlü Kıran 10- Elmasiye 11- Bindallı12- Meydani 13- Tamaşa 14- Yün Çorap 15- Kundura 16- Yemeni1- Tepelik 2- Taç 3- Tül 4- İçlik - Gömlek 5- Kaftan - Bindallı 6- Gümüş Kemer 7- Çorap 8- Yemeni

  GAZİANTEP YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Terlik 2- Hefiye 3- Citari 4- İşlik 5- Cepken 6- Yirikli Zubun 7- Şalvar Tuman8- Kuşak 9- Çorap 10- Merkup Kulaklı Yemeni 11- Tütünlük 12-Puşi(Siyah)
  KADIN 1- Fes 2- Tepelik 3- Yemeni 4- Penes Şeret 5- Fermana 6- Üçetek - Zubun 7- Salma 8- Tuman - Kilot - Dizdonu 9- Gümüş Kemer 10- Yün Çorap 11- Kundura 12-Yemeni

  GİRESUNYÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Aba 2- Zıpka 3- Siyah Başlık 4- Mes Çapula 5- Çerkez Kayısı 6- Kama Tabanca 7- Hamaylı
  KADIN 1- Fistan 2- Gümüş Kemer 3- Tepelik 4- Çorap 5- Kare Lastik 6- Peştamal 7- Önlük 8- Yemeni 9-Altın

  GÜMÜŞHANE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- İç Gömlek 2- İç Don 3- Gömlek 4- Cepken 5- Şalvar (Zıpka- Zıvga- Zıfka) 6- Kuşak 7- Yün Çorap 8- Ayakkabı
  KADIN 1- İç Gömlek 2- İçlik Entari (Mintan) 3- Şalvar - Tuman 4- Üçetek 5- Yün Çorap 6- Çarık 7- Tepelik (Gümüş Tepelik) 8- Gümüş Kemer

  HAKKARİ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Kumik - Cemedani 2- Tırgal 3- Şütük 4- Reşik 5- Yün Çorap 6- Herik 7- Çarık
  1- Şelik 2- Şepik 3- İşlik 4- Kerik 5- Levendi 6- Cimedani 7- Şal 8- Reşik 9- Yün çorap 10- Herik 11- Çarık
  KADIN 1- Heftrenk 2- Kemer 3- Fistan 4- Kıras 5- Levendi 6- Reşik Yün çorap 7 - Herik 8- Yemeni
  1- Kesrevan 2- Şal 3- Fistan 4- Kıras 5- Levendi 6- Reşik Yün Çorap 7- Herik 8- Yemeni

  HATAY YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Arakçın 2- Başbağı 3- Aba 4- Yelek 5- Belbağı 6- Şalvar 7- Yemeni 8- Çorap
  KADIN 1- Fes 2- Dolak 3- Cepken 4- Kemer 5- Fistan 6- Şalvar 7 - Çorap 8- Yemeni

  IĞDIR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Kalpak 2- Cepken 3- Pelerin 4- Kemer 5- Kama 6- Gömlek 7- Pantolon 8- Çizme 9- Çorap
  KADIN 1- Taç - Kofi 2- Gömlek 3- Cepken 4- Kemer 5- Etek 6- Pantolon 7- Çorap 8- Ayakkabı

  ISPARTA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes (Siyap Poçu - OyalıYazma) 2- Cepken 3- Gömlek 4- Kuşak 5- Şalvar (Çanşır) 6- Çorap 7- Yemeni (Çarık)
  KADIN 1- Fes (Oyalı Yazma – Pullu Yazma - Çevre) 2- Gerdanlık 3- Cepken 4- Gömlek 5- Kuşak 6- Öncek (Önlük) 7 – Şalvar 8- Çorap 9- Yemeni (Çarık)

  İÇEL(SİLİFKE) YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Başlık(Beyaz) 2- İşlik 3- Çepken 4- Kuşak 5- Şalvar 6- Yün Çorap 7- Yemeni 8- Potur
  KADIN 1- Yazma 2- Fes 3- Üçetek 4- Şalvar 5- Kolon 6- Çorap 7 - Yemeni 8- Çizme

  İZMİR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Oya 3- Gömlek (Hakim Yaka) 4- Çuka Camadan 5- Çuka Sallama 6- Çuka Potur 7- Mushaflık 8- Gümüş Köstek 9- Dolgu Kuşak 10- Horasani Şal Kuşak 11- Kayış – Kemer 12- Silahlık- Kütüklük 13- Gubur (Tabanca) 14- Kulaklı Kama 15- Çevre - Yağlık 16- Körüklü Çizme 17- Tozluk
  KADIN 1- Paralı Terlik - Takke – Fitoz – Hotoz 2- Keten Kulağı (Başörtüsü) 3- Çeki 4- Gelin Örtüsü 5- Gümüş Tomoka 6- Zülüflük 7- Alınlık 8- Cepken 9- İç Gömleği - İçlik 10- Üçetek 11- Önlük 12- Arkalık 13- Çılkak Soy Kemeri 14- Gümüş Kemer 15- Yün Çorap 16- Edik - Göğebakan (Çizme) 17- Gümüş Mahmuz 1- Terlik 2- Altın - Gümüş Paralık 3- Yağlık 4- Yedirenk - Krep - Grep 5- Perpere 6- İlmeçel7 - Şalvar - Könçek 8- Göynek - İçlik 9- Üçetek - Saya 10- Çepken - İIbede 11- Kalın Kuşak 12- Kuşak Alp Bağı 13- Önlük 14- Ayakkabı- Yemeni 15- Kolye

  KAHRAMANMARAŞ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Keçeli Küllah 2- Sırma Poşu 3- iç Gömleği – Mintan 4- Döşlük 5- Sandıklı Aba - Taşçı Aba ¬ Boz Aba 6- iç Donu 7- Şalvar 8- Poşu 9- Çorap 10- Yemeni - Çeşitli Edik
  KADIN 1- Fes 2- Poşu 3- Başörtüsü 4- İç Gömleği – Köynek 5- Cepken 6- Üçetek 7 – Şalvar 8- Kuşak – Belek 9- Fistan 10- Üçetekli Zıbın 11- Çorap 12- Yemeni - Edik

  KARABÜK YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Iç Gömleği 3- Cepken 4- Şalvar 5- Yemeni (Ayakkabı) 6- Kuşak 7 - Beyaz Çorap 8- Puşi 9- Piştov (Tabanca) 10- Kama
  KADIN 1- Oyalı Yazma 2- Telebaş (Bindallı) 3- Gümüş Kemer 4- Yemeni (Ayakkabı)5- Beyaz Çorap

  KARAMAN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Poşu 3- Trablus Eşarp 4- İçlik (Gömlek) 5- Kısa Ceket (Solta) 6- Yelek 7- Fermane (Ceket) 8- Şalvar 9- Ağlı Don 10- İşlemeli Çorap 11- Yemeni - Çarık
  KADIN 1- Fes 2- Pullu Yazma 3- İçlik - Gemlek 4- Üçetek 5- Kuşak (Şal Dokuma) 6- Para Kesesi 7- İşli Şalvar 8- Kadife Yelek 9- Yün Çorap 10- Yemeni - Çarık - Çizme

  KARS YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Keçe Küllah 2- Ahmediye 3- iç Gömlek 4- Yelek 5- Cepken 6- Şalvar 7- Kuşak 8- Yün Çorap 9- Yemeni – Çarık
  (KAFKAS) 1- Kofik (Başmak - Başmağ) 2- Vala (Yaşmak) 3- Kaftan 4- Kemer 5- Kama 6- Pantolon (Şalvar Potur) 7- Civeki (Çizme)
  KADIN 1- Fes - Kofik 2- Vala - Alınlık 3- Saç Bağı 4- Leçek 5- İç Gömlek 6- Üçetek 7- Döşlük (Göğüslük) 8- Kolon 9- Kolçak 10- Alt Etek 11- Şalvar 12- Peştemal 13- Yün Çorap 14- Yemeni - Çarık
  (KAFKAS) 1- Kofik (Başmak - Başmağ) 2- Vala (Yaşmak) 3- Kaftan 4- Göynek (Gömlek) 5- Kuşak (Kemer) 6- Entari (Etek) 7- Şalvar (Potur) 8- Çorap 9- Yemeni (Ayakkabı) 10- Tül (Kırmızı-Beyaz)

  KASTAMONU YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- İç Gömleği 2- Yelek 3- Cepken 4- Zıpka - Şalvar 5- Kuşak 6- Silahlık 7- Çorap 8- Tulumbacı Yemenisi
  KADIN 1- Fes 2- Grep Tülbent 3- Üçetek 4- Canfes - Atlas - ltıparmak- Sopalı 5- Şalbasma - Sitali - Kadife ¬ Bindallı 6- Yelek 7 – Kuşak 8- Şalvar 9- Çorap 10- Mes - Pot

  KAYSERİ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes - Papak - Poşi 2- Gömlek 3- Yelek 4- Şalvar 5- Kuşak 6- Gayretlik 7 – Köstek 8- Yemeni 9- Yün Çorap
  KADIN 1- Fes - Pullu Yazma - Poşi 2- Altın - Tepelik 3- İçlik 4- Üçetek 5- Şalvar 6- Önlük 7 - Kuşak 8- Cecim Dokumadan (Kilim) 9- Yemeni 10- Yün Çorap

  KIRIKKALE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Altıgen Şapka -Sarıklı Fes 2- Beyaz Gömlek 3- Pantolon 4- Yelek 5- Şal Kuşak 6- Beyaz Yün Çorap 7- Çarık - Yumarta TopukAyakkabı
  KADIN 1- Fes 2- Yazma (Yemeni) 3- Gömlek 4- Şalvar 5- Üçetek 6- İşlemeli Cepken 7- Örme Yelek 8- İşlemeli Yün Çorap 9- Örme Patik 10- Çarık - Ayakkabı

  KIRKLARELİ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Fes Sargısı - Dolama 3- Boyun Yağlığı 4- Peşkir 5- Kartal kanat 6- Cepken 7 - Kuşak 8- Potur 9- Ayakkabı 10- Çorap 11- Gömlek 12- Sallama
  KADIN 1- Eşarp 2- Altınlık 3- Yağlık 4- Uçkur 5- Cebeden 6- Şalvar 7- Çorap 8- Ayakkabı 9- Göynek - Gömlek 10- Sallama

  KIRŞEHİR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Pantolon 2- İşlik 3- Cepken 4- Çorap 5- Ayakkabı 6- Poşu 7 - Keçe Küllah
  KADIN 1- Alfes 2- Yazma 3- Üçetek 4- Ceket 5- Şalvar 6- Şal Kuşak 7- Yün Çorap 8- Yemeni - Çarık

  KİLİS YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Terlik 2- Puşu 3- Aba 4- Tütün Kereri 5- Döş Yeleği 6- Gömlek 7- Cezayir Yeleği 8- Kuşak 9- Şalvar 1 0- Kefiye 11- Çorap 12- Yemeni
  KADIN 1- Çuka¬ 2- Kemer 3- Yelek 4- Ceket 5- Önlük 6- Fermane 7 – Köynek 8- Mintan 9- Yazma 10- Tepelik - Fes 11- Taç - T ozak 12- Gümüş Hamaylı 13- Şalvar 14- Çorap 15- Yemeni 16- Şekke - Yanaklık 1 7 – Kefiye 18- Kayten
  KADIN 1- Üçetek 2- İç Gömlek 3- Önlük 4- Kemer 5- iç Donu 6- Poşu 7- Tozak 8- Şalvar 9- Çorap10- Yemeni 11- Kefiye 12- Nazarlık 13- Yanaklık

  KONYA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Şalvar - Çakışır 3- Kuşak Dolama 4- İşlik 5- Teklik - Takke 6- Poşu 7 - İşlemeli Çorap 8- Çarık 9- Yemeni
  KADIN 1- Entari 2- İşlik 3- Şalvar 4- Cepken - Salta 5- Dafkı 6- Kuşak 7- Fes 8- Takke 9- Yazma 10- Kallos Ayakkabı Yemeni 11- Göğnek 12- Kemer 13- İşlemeli Çorap

  KÜTAHYA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Poşu 3- Gömlek (Göynek) 4- Camedan (Gazeki) 5- Cepken (Kartal Kanadı)6- Kısa Geniş Ağlı Şalvar 7 – Çizme 8- Yün Şal – Kuşak 9- Silahlık 10- Yağlık 11- Boyun Poşusu 12- Saldırma 13- Piştov 14- Küllük 15- Muska 16- Köstek
  KADIN 1- Oyalı Dane 2- AI Gömlek 3- Fermane 4- Sarkan Cepken 5- Şalvar 6- Zıbın 7 – Göynek 8- Üçetek 9- İlbade 10- Şal Kuşak 11- Önlük 12- Eğrimli 13- Toz Bağı 14- Pullu Yazma 15- Tepebaşı 16- Entari 17- Dizi Bağlığı 18- Dallı 19- Çatkılı 20- Şip 21- Savai 22- Yelek 23- Car 24- Fıta 25- Bel Şalı 26- Binaloş 27 - Kontoş
  1- Oyalı Dane 2- Al Gömlek 3- Şalvar 4- Üçetek 5- Cepken 6- Gümüş Kemer 7- Yün Çorap 8- Ayakkabı - Terlik 9- Altın 10- İnci
  (SİMAV) 1- Fes 2- Oyalı - Pullu Dane 3- Bürümcük Göynek 4- Üçetek 5- Öncek 6- Arkalık 7- Şalvar (Ağsız Şalvar) 8- Yün Çorap 9- Ayakkabı 10- Kolon 11- Yağlık 12- Kemer (Tokalı) 13- Cıngıl (Alınlık) 14- Altın

  MALATYA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Göynek - Gömlek Mintan 2- Çepken 3- Şalvar Don 4- Gazeke 5- Şal 6- Kuşak 7- Yağlık 8- Pazubant 9- Kamcı Yamcı 10- Tütün Kesesi 11- Serpus Kellepos Keçe Külah 12- Pocu 13- Çorap 14- Yemeni Kavcın Çizme 15- Kafeyoş – Serpuş 16- Poşu 17- Elifi Don 18- Camadan 19- Silahlık 20- Tazlak 21- Hırka 22- Cübbe 23- Entari
  KADIN 1- Entari 2- Gümüş Kemer 3- İç Gömlek 4- Üçetek 5- Önlük Peştamal 6- Şalvar 7- Yakalık 8- Kolcak 9- Çorap 10- Fes 11- Poşu 12- Yakacık 13- Fistan 14- Bel Kuşağı 15- Ayakkabı 16- Mendil

  MANİSA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Oyalı Fes 2- Gömlek 3- Tütünlük 4- Kama - Kulaklı Bıçak 5- Kütüklük 6- Piştov – Kubur 7 – Köstek 8- Zeybek Mendili - Yağlık 9- Cepken 10- Kartol - Kanadı - Cam ed an 11- Şal Kuşak 12- Kocadan - Potur 13- Karadan 14- Çorap 15- Körüklü Çizme
  KADIN 1- Fes 2- İç Gömleği 3- Boyun Dolağı 4- Cepken 5- Kolon 6- Arkalık – Acem Şalı 7- Önlük 8- Üçetek 9- Şalvar 10- Çorap11- Göğe Bakan 12- Çarık

  MARDİN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Benekli Poşu - Igal 2- Cepken 3- Hakim Yaka Gömlek¬ Kötük 4- Şalvar 5- Kuşak 6- Mendil 7– Yağlık 8- Çorap 9- Yemeni
  KADIN 1- Küm – Denge 2- Şar 3- Hırbi (Ince Eşarp) 4- Kıtan (Uzun Tülbent) 5- Gömlek 6- Fistan 7- Şalvar 8- Kolluk 9- Kaftan 10- Elbise 11- Yelek 12- Huçık 13- Ceket 14- Çorap 15- Çarık – Yemeni 16- Dikme - Şevk

  MUĞLA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Gömlek 3- Cepken 4- Camadan 5- Kavuşturma 6- Kuşak 7- Trablus Kuşağı 8- Silahlık 9- Topdan 10- Saldırma (Bıçak) 11- Yağlık 12- Köstek 13- Kepnem (kayalık) - Çizme 14- Tozluk ve Tozluk Bağı 15- Çorap 16- Çizme Siyah
  KADIN 1- Sakağı 2- Çeki 3- Şamı 5- Cepken 6- Şalvar 7- Kuşak 8- Gömlek 9- Çorap 10- Yemeni

  MUŞ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Agal (Başlık) 2- Pantolon 3- Aba 4- Şal Şapik 5- Carık 6- Puşi 7- Gömlek 8- Kuşak 9- Şal Ceket 10- Çorap 11- Çarık
  KADIN 1- Fistan 2- Beşibiyerde 3- Sırga (Küpe) 4- Fes 5- Sehri 6- Krap 7 - Şalvar 8- Çenebağı 9- Kınıt 10- Kemer ve Palaska 11- Çorap 12- Ayakkabı

  NEVŞEHİR YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Don 2- Şal 3- Cepken 4- Çorap 5- Yemeni 6- Fes 7 – Kefiye 8- Kuşak
  KADIN 1- Bindallı 2- Yazma 3- Yağlık 4- Çorap 5- Kulaç Kundura 6- Çarık 7- Fes

  NİĞDE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Kefiye 3- Cepken 4- Yelek 5- Gömlek 6- İçlik 7 – Kuşak 8- Şalvar 9- Çorap 10- Çarık - Yemeni
  KADIN 1- Fes 2- Yazma 3- Gömlek 4- Üçetek 5- Cepken 6- Yağlık 7- Çorap 8- Kulaç Kundura

  ORDU YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Başlık 2- İç Gömlek 3- Yelek 4- Zıpka (Şalvar) 5- Çizme 6- Tabaka 7- Köstek zinciri 8- Çerkez Kemeri
  KADIN 1- Çember 2- Üçetek 3- Yelek 4- Şalvar 5- Çorap 6- Yemeni - Çarık 7 - Peştemal 8- Bel Kalanı 9- Altın (Beşibiyerde) 10- Entari

  OSMANİYE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Tırlık - Bitli Bez 2- Yağlık 3– Mendil 4-Göynek - Göyneği 5–Mintan 6- Terlik - Fes - Keçe - Küllah 7- Çorap 8- Çarık 9- Poşi 10- Şalvar 11- Kama
  KADIN 1- Başörtüsü 2- Gümüş Kemer 3- Baş Yazmazı - Krep 4- Tepelik 5- Para Kesesi 6- İç Yelek 7 – Ceket 8- Önlük 9- Mavi Dolama 10- Uzun Don 11- Mintan – Gömlek 12- Çorap 13- Yemeni

  RİZE YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Çizme 2- Şalvar 3- Kemer 4- Yelek 5- Gömlek 6- Tabaka 7- Zincir 8- Nuska 9- Kabalak
  (HEMŞİN) 1- Çizme 2- Pantolon 3- Yelek 4- Gömlek 5- Zincir 6- Kemer
  KADIN 1- Yemeni 2- Yün Çorap 3- Şalvar 4- Etek 5- Dolaylık (Kuşak) 6- Gömlek 7- Yelek 8- Lira 9- Çember (Tülbent – Beyaz) 10- Keşan (Peştemal - Kırmızı)
  (HEMŞİN) 1- Yemeni 2- Yün Çorap 3- Elbise 4- Şalvar 5- Önlük 6- Kuşak 7- Yelek 8- Lira 9- Puşi


 6. #6
  Banlı

  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Aşkımın "KALBiNDEN"
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,847

  Standart

  SAKARYA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- ipekli 3- işlemeli Mendil 4- Gömlek 5- Zıbın 6- Cepken 7- Yelek 8- Kuşak 9- Depme (Pantolon) 10- Külot Pantolon 11- Yün Çorap 12- Çarık - Çapula 13- Yağlık
  KADIN 1- Fes – Kofi 2- Örtü - ipekli Yazma ¬ işlemeli Dosdolay 3- Gömlek – Üstlük 4- Üçetek 5- Yelek 6- Şalvar 7 – Kutnu 8- Kemer - Dolama - Kuşak 9- Püsküllü Yağlık 10- Yün Çorap 11- Alınlık 12- Örgü Zülüflük 13- Çarık Yemeni 14- Para Kesesi 15- Önlük 16- Yağlık

  SAMSUN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Cepken 2- Hakim Yaka Gömlek 3- Kuşak 4- Külot Pantolon 5- Yün Çorap 6- Çarık - Çapula
  KADIN 1- Yazma 2- Cepken – Yelek 3- Üçetek 4- Peştamal 5- Şalvar 6- Yün Çorap 7- Yemeni - Çarık

  SİİRT YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Cemedani 2- Gömlek (Osmanlı yaka) 3- Şapık Yelek 4- Şalvar 5- Şelemend (Kuşak)6- Yün Çorap 7- Çarık - Yemeni
  KADIN 1- Tülbent Puşi 2- Fistan 3- Kiraz 4- Puşi 5-Kuşak 6- Şalvar 7- Yün Çorap Raşık - Edik

  SİNOP YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes 2- Göynek 3- Cepken 4- Şah/ar 5- Saya 6- ince kuşak 7- Yün çorap 8- Çapula - çarık - çizme
  KADIN 1- Nezgep 2- Fes 3- Yengil 4- Bürgü 5- Yazma 6- Yakalı Göynek 7 – Üçetek 8- Paçalı işlemeli Don 9- Peştemal 10- Önlük 11- Peşkür 12- İşlik- Sırmalı Cepken 13- Şal Kuşak 14- Kürt Örmesi - Eteklik Bağı 15- Yün Çorap 16- Çarık 17- Zülüflük Tuğ

  SİVAS YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- İçlik – Gömlek 2- Şalvar - Zıvga - Zivga 3- Yelek 4- Şal 5- Fes 6- Poşu 7 – Çorap 8- Kulaklı Yemeni 9- Muska 10- Köstek 11- Serbatlik 12- Pazubent 13- Çarık
  KADIN 1- Gömlek – Köynek 2- İç-Dış Saya 3- Şalvar 4 Entere Fistah 5- Yelek 6- Üçetek 7- Kuşak 8- Önlük 9- Cepken 10- Fes 11- Alınlık 12- Almalı 13- Baş Makinası 14- Yazma 15- Pullu 16- Çarık 17- Gümüş Kemer 18- Hamaylı 19- Bilezik 20- Sakalduluk 21- Çorap

  ŞANLIURFA YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Puşu 2- Gömlek 3- Kırk Düğme Yelek 4- Şalvar 5- Belbağı 6- Çorap 7- Postal (Yemeni)8- Mendil 9- Bazubent
  KADIN 1- Taç 2- İç Gömlek 3- Üçetek 4- Sıkma (Yelek) 5- Şalvar 6- Kemer 7 – Önlük 8- Çorap 9- Yemeni 10- Mendil

  TEKİRDAĞ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Cepken 2- Kuşak 3- Potur 4- Gömlek 5- Yelek 6- Yağlık 7 - Çevre 8- Peşkir 9- Keçe Başlık 10- Dolak 11- Yün Çorap 12- Çarık - Yemeni
  KADIN 1- Cepken 2- Uçkur 3- Grep 4- Bürümcük 5- Yelek 6- Mendil 7- Yağlık 8- Yazma 9- Çorap10- Çarık - Yemeni

  TOKAT YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes (Terlik) 2- Göynek 3- Yelek 4- Şalvar 5- Kuşak 6- Kaytan (Belbağı) 7 – Çorap 8- Çarık
  KADIN 1- Yemeni Çarık 2- Çorap 3- Şalvar 4- İç Göynek 5- Dış Saya 6- Fistan¬ - Bindallı 7 – Önlük 8- Tuzluk 9- Yağlık 10- Yazma 11- Saçlık ve Saç Bağı 12- Fes 13- Fes - Pullu

  TRABZON YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Kabalak 2- Cepken 3- Yelek 4- Gömlek 5- Zıpka (Zıvka) 6- Çorap 7- Çizme 8- Kama 9- Kemer 10- Yağdanıık 11- Kavlik 12- Köstek 13- Muska 14 - Hamail
  KADIN 1- Çömber 2- Entari 3- Yelek 4- Şalvar 5- Peştemal 6- Kuşak 7- Çorap 8- Kaytan 9- Potin – Papuç 10- Boncuk - Lira (Beşibirlik) 11- Muska - Hamil 12- Göğüslük 13- Kemer 14 – Bilezik

  TUNCELİ YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Keçe Küllah 2- Kofi 3- Tülbent 4- Ağabani 5- Püsküllü Yazma 6- İçlik - Göynek 7- Yelek 8- Salta 9- Şalvar 10- Kuşak 11- Yün Çorap 12- Çarık
  KADIN 1- Fes 2- Puşi 3- Yazma 4- Kofi 5- Leçek 6- Entari 7- Üçetek (Kaftan) 8- Şal Kuşak 9- Kolçak 10- Kaşıng 11- Peştamal 12- Ayak Donu 13- Yün Çorap 14- Çarık

  UŞAK YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Yelek 2- Gömlek 3- Şal Puşu 4- Çorap 5- Yemeni 6- Şalvar 7- Zıbın 8- Cepken 9- Kuşak10- Çarık 11- Keçe - Külah - Dafles 12- Kefiye 13- Kama - Pala - Tabanca
  KADIN 1- Alınlık (altın¬larla süslü başlık)2- Yazma (Oyalı ve işlemeli) 3- Yelek 4- Güdük 5- Kemer 6- Üçetek 7- Şalvar 8- Çorap 9- Çarık10- Zıbın11- Cepken 12- Tuman13- Edik - Pabuc 14- Fes15- Mahmudiye 16- Gazi17- Kefiye18- Şeş (Tül)

  VAN YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Fes ve Poşi 2- Boyunda üslük 3- Cepken 4- Gömlek 5- Şal Kuşak 6- Kütüklük - Tütün Kesesi ¬7- Topdon 8- Körüklü çizme 9-Yün çorap 10-Çarık
  KADIN 1- Entari 2- Gümüş Kemer 3- Ağvan Şapka 4- Oyalı Yazma – Leçek 5- Yelek 6-İşlik 7- Kofi 8- Krep9- Çorap 10- Potin 11- Şalvar

  YOZGAT YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Şalvar 2- Yelek 3- Yakasız göynek 4- Çerkez kuşağı 5- Yün çorap 6-Çarık
  1- Fes 2- Püskülü Poşu 3- Gömlek 4- Cepken 5- Yelek 6- Şal Kuşak 7 - Körüklü Şalvar 8- Yün Çorap9- Çarık
  KADIN 1- Üçetek 2- Entari 3- Şalvar 4-Yün çorap 5- Aynalı bozgiye 6- Çuha tes 7- Yağlık 8- Çarık 9- Yazma 10- Mendil 11- Yağlık
  1- Üç etek 2- İçlik İç göynek 3- Pazen Şalvar 4- Süslü çuha 5- Fes 6- Yazma 7- Önlük 8- Şal kuşak 9- Mendil 10– Yağlık 11- İşlemeli çorap 12- Çarık

  ZONGULDAK YÖRESİ KIYAFETLERİ
  ERKEK 1- Keçe Küllah 2- Yazma 3- Gömlek 4- Cepken - Yelek 5- Şalvar 6- Kuşak 7- Çorap 8- Çizme
  KADIN 1- Çapkı 2- Kep 3- Teke Fes 4- İç Gömlek 5- Şalvar 6- Kemer (Gümüş - Altın) 7-Kuşak 8- Gerdanlık 9- Yelek 10- Kapama 11- Yün Çorap 12- Yemeni 13- Bindallı
 7. #7

  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ArAnIy0R....
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  1,095

  Standart

  emeğine sağlık tutkum.
 8. #8

  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  Vapur :p
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  2,756

  Standart

  Guzel Olmus Emegıne Saglık
 9. #9

  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  192

  Standart

  valla nedesem azbir halk oyuncusu olarak böyle bir konu actığınız için tebrik edyorum emeğinize sağlık.
 10. #10

  Üyelik tarihi
  Nov 2011
  Tecrübe Puanı
  Mesajlar
  6,991

  Standart Cevap: Folklor

  Cok severim folkor oynamayı fena sitres atıyosun kıyafetleri biraz sıkıcı olsada katlanılır =)
 

 
Künye Uyarı
Powered by vBulletin® Version 4.1.12
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Extra Tabs by vBulletin Hispano
Sanal Dünyanın Gerçek Ailesi
Copyright ©2007-2015 Forumuz.Net

Sosyal paylaşım platformu olan Forumuz.Net sitemizde, kullanıcılar, 5651 sayılı kanunun ilgili maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur, kullanıcı kaynaklı herhangi bir durumdan Forumuz.Net sitesi sorumlu değildir. Tüm hukuksal bildirimleriniz/sorunlarınız/istekleriniz ve şikayetleriniz için İLETİŞİM panelinden bizlere ulaşabilirsiniz, Forumuz.Net yönetimi en geç "3" iş günü içerisinde dönüş yapacaktır. Platformumuz; kişilik ve telif hakları korunumu, illegal paylaşım ve korsanla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olmayı ilke edinmiştir.


sohbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347